Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica

NN 68/2009 (15.6.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica

68 15.06.2009 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kakvoći goveđih trupova i polovica

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1644

Na temelju članka 38., stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) te članka 94., stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KAKVOĆI GOVEĐIH TRUPOVA I POLOVICA

Članak 1.

U Pravilniku o kakvoći goveđih trupova i polovica (»Narodne novine« broj 2/09.) u članku 5. stavku 4. riječi: »starija telad« zamjenjuju se riječima »mlađa junad«.

Članak 2.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»Prilozi od 1. do 6. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik njegov su sastavni dio«.

Članak 3.

U Prilogu 1. riječi: »starija telad« zamjenjuju se riječima: »mlađa junad«.

Članak 4.

U cijelom tekstu Pravilnika Hrvatski stočarski centar (HSC) zamjenjuje se riječima Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/45

Urbroj: 525-02-1-0015/09-3

Zagreb, 10. lipnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.