Odluka o odlikovanju Željka Oreškovića Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

NN 69/2009 (17.6.2009.), Odluka o odlikovanju Željka Oreškovića Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

69 17.06.2009 Odluka o odlikovanju Željka Oreškovića Redom Danice hrvatske s likom Nikole Tesle

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1680

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Željko Orešković

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM NIKOLE TESLE

za osobite zasluge u izumiteljstvu.

Klasa: 060-03/09-13/04

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 10. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.