Odluka o odlikovanju prof. dr. sc. Borisa Vucelića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

NN 69/2009 (17.6.2009.), Odluka o odlikovanju prof. dr. sc. Borisa Vucelića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

69 17.06.2009 Odluka o odlikovanju prof. dr. sc. Borisa Vucelića Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1682

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

prof. dr. sc. Boris Vucelić

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM KATARINE ZRINSKE

za osobite zasluge za zdravstvo, socijalnu skrb i promicanje moralnih društvenih vrednota.

Klasa: 060-03/09-13/06

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 10. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.