Odluka o posmrtnoj dodjeli Hrvatske državne nagrade akademiku Hrvoju Požaru

NN 69/2009 (17.6.2009.), Odluka o posmrtnoj dodjeli Hrvatske državne nagrade akademiku Hrvoju Požaru

69 17.06.2009 Odluka o posmrtnoj dodjeli Hrvatske državne nagrade akademiku Hrvoju Požaru

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1687

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavka 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja, donosim

ODLUKU

kojom se dodjeljuje

posmrtno

HRVATSKA DRŽAVNA NAGRADA

akademiku Hrvoju Požaru

za zasluge i postignuća u promicanju znanosti i gospodarstva u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 061-02/09-01/01

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 10. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.