Izmjena popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja, te njihov potrebni broj

NN 70/2009 (19.6.2009.), Izmjena popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja, te njihov potrebni broj

70 19.06.2009 Izmjena popisa izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja, te njihov potrebni broj

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1727

Na temelju članka 12. stavka 5. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja određuje

IZMJENU POPISA

IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH PASMINA I SOJEVA DOMAĆIH ŽIVOTINJA TE NJIHOV POTREBNI BROJ

U Popisu izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja te njihovog potrebnog broja (»Narodne novine« br. 127/98, 73/03, 39/06 i 126/07) u točki I., podtočka 3. mijenja se i glasi:

»3. magarci pasmine:

3.1. Istarski magarac

3.2. Primorsko-dinarski magarac

3.3. Sjeverno-jadranski magarac«.

Klasa: NP 011-02/09-01/142

Urbroj: 525-02-1-0014/09-1

Zagreb, 8. lipnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.