Odluka o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva i nadomjestaka za sir

NN 72/2009 (23.6.2009.), Odluka o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva i nadomjestaka za sir

72 23.06.2009 Odluka o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva i nadomjestaka za sir

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1733

Na temelju članka 34. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 116/2008) i na temelju članka 15. stavka 2. Uredbe o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza (»Narodne novine«, br. 73/2002 i 33/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O UVOĐENJU PRIVREMENE ZAŠTITNE MJERE PRILIKOM UVOZA POLUTVRDIH SIREVA I NADOMJESTAKA ZA SIR

I.

Radi otklanjanja poremećaja na domaćem tržištu, kao privremena zaštitna mjera propisuje se zaštitna pristojba u obliku povećane carine prilikom uvoza na carinsko područje Republike Hrvatske proizvoda iz sljedećih tarifnih oznaka:

– 04069013 – ementaler;

– 04069023 – edam;

– 04069078 – gauda;

– 2106909250 – nadomjesci za sir;

– 2106909850 – nadomjesci za sir.

II.

Privremena zaštitna mjera iz točke I. ove Odluke uvodi se u trajanju od 200 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

III.

Zaštitna pristojba u obliku dodatne carine, kao privremena zaštitna mjera iz točke I. ove Odluke, obračunava se i naplaćuje prilikom obračuna i naplate uvozne carine sukladno Uredbi o carinskoj tarifi za 2009. godinu pri uvozu na carinsko područje Republike Hrvatske proizvoda sljedećih tarifnih oznaka u iznosima kako slijedi:

Tarifna oznaka

Naziv proizvoda

Zaštitna pristojba

04069013

ementaler

0,55 €/kg

04069023

edam

0,55 €/kg

04069078

gauda

1,05 €/kg

2106909250

nadomjesci za sir

1,05 €/kg

2106909850

nadomjesci za sir

1,05 €/kg

IV.

Privremena zaštitna mjera iz točke I. ove Odluke ne primjenjuje se na uvoz robe podrijetlom iz zemlje u razvoju – članice Svjetske trgovinske organizacije, sve dok udio uvoza određene robe iz te zemlje ne prelazi 3 posto ukupnog uvoza te robe, pod uvjetom da ukupan uvoz iz zemalja u razvoju – članica Svjetske trgovinske organizacije, s pojedinačnim udjelom u hrvatskom uvozu nižim od 3 posto, ne čini više od 9 posto ukupnog uvoza te robe na carinsko područje Republike Hrvatske.

V.

Privremena zaštitna mjera iz točke I. Ove Odluke neće se primjenjivati na robu koja je već na putu prema carinskom području Republike Hrvatske, pod uvjetom da krajnje odredište te robe više ne može biti izmijenjeno.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 331-03/09-01/02

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 19. lipnja 2009.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.