Odluka o visini tarifnih stavki za skladištenje prirodnog plina

NN 73/2009 (24.6.2009.), Odluka o visini tarifnih stavki za skladištenje prirodnog plina

73 24.06.2009 Odluka o visini tarifnih stavki za skladištenje prirodnog plina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1742

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007 i 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O VISINI TARIFNIH STAVKI ZA SKLADIŠTENJE PRIRODNOG PLINA

I.

(1) Utvrđuje se iznos tarifnih stavki za skladištenje prirodnog plina za 2009. godinu, kako slijedi:

Trv = 8,77 kn/MWh,

Tu = 270,65 kn/MWh/dan,

Tp = 195,41 kn/MWh/dan.

(2) U iznos tarifnih stavki iz stavka 1. ove točke nije uključen porez na dodanu vrijednost.

II.

Značenje oznaka Trv, Tu i Tp sukladno je značenju iz članka 8. Tarifnog sustava za skladištenje prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 151/2008 i 13/2009).

III.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2009. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/09-01/06

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 19. lipnja 2009.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.