Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima

NN 73/2009 (24.6.2009.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima

73 24.06.2009 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o veterinarsko-medicinskim proizvodima

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1759

Na temelju članka 9. stavka 5., članka 11. stavka 5., članka 23. stavka 5., članka 24. stavka 5., članka 25. stavka 2., članka 27. stavka 3., članka 30. stavka 3., članka 32. stavka 4., članka 33. stavka 5., članka 35. stavka 2., članka 40. stavka 7., članka 48. stavka 5., članka 52. stavka 5., članka 56. stavka 8., članka 55. stavka 8., članka 62. stavka 9., članka 64. stavka 3. i članka 67. stavka 3. Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 84/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O VETERINARSKO-
-MEDICINSKIM PROIZVODIMA

Članak 1.

U Pravilniku o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine« broj 30/09) u članku 93. stavku 1. datum: »1. srpnja 2009. godine.« zamjenjuje se datumom: »1. veljače 2010.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama.

Klasa: NP 011-02/09-01/33

Urbroj: 525-06-2-0268/09-4

Zagreb, 15. lipnja 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.