Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezi rezerviranja za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije

NN 75/2009 (30.6.2009.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezi rezerviranja za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije

75 30.06.2009 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obvezi rezerviranja za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije

HRVATSKA NARODNA BANKA

1820

Na temelju članka 161. stavka 1. točke 10. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, broj 117/2008.) te članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 75/2008.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OBVEZI REZERVIRANJA ZA SUDSKE SPOROVE KOJI SE VODE PROTIV KREDITNE INSTITUCIJE

Članak 1.

U Odluci o obvezi rezerviranja za sudske sporove koji se vode protiv kreditne institucije (»Narodne novine«, br. 1/2009.), u članku 17. riječi: »01. srpnja 2009.« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka 2010.«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 30. lipnja 2009.

O. br. 607-020/06-09/ŽR
Zagreb, 19. lipnja 2009.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.