Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

NN 76/2009 (1.7.2009.), Eskontna stopa Hrvatske narodne banke

HRVATSKA NARODNA BANKA

1855

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine« br. 35/2005. i 41/2008.) Hrvatska narodna banka objavljuje

ESKONTNU STOPU

HRVATSKE NARODNE BANKE

Eskontna stopa Hrvatske narodne banke na dan 30. lipnja 2009. iznosi 9% godišnje.

Broj: 594-020/06-09/ŽR

Zagreb, 30. lipnja 2009.

Guverner
Hrvatske narodne banke
dr. sc. Željko Rohatinski, v. r.