Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Uniji Mjanma

NN 78/2009 (6.7.2009.), Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Uniji Mjanma

78 06.07.2009 Odluka o postavljenju Željka Bošnjaka izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Uniji Mjanma

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1865

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke 11. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske Klasa: T-080-02/08-01/371, Urbroj: 50304/2-09-07 od 25. veljače 2009., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam ŽELJKA BOŠNJAKA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Maleziji, sa sjedištem u Kuala Lumpuru, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Uniji Mjanma, sa sjedištem u Kuala Lumpuru.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/17
Urbroj: 71-05-03/1-09-3
Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.