Program provedbe programa, uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozača i najmanji jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

NN 78/2009 (6.7.2009.), Program provedbe programa, uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozača i najmanji jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

78 06.07.2009 Program provedbe programa, uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozača i najmanji jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Pružanja prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1874

Na temelju članka 200. stavka 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/2008) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra unutarnjih poslova donosi

PROGRAM

PROVEDBA PROGRAMA, UVJETI I NAČIN OSPOSOBLJAVANJA KANDIDATA ZA VOZAČA I NAJMANJI JEDINSTVENI MINIMALNI IZRAČUNSKI ELEMENTI VRIJEDNOSTI NASTAVNOG SATA ZA NASTAVNI PREDMET PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI

Članak 1.

Ovim Programom propisuje se sadržaj programa, provedba programa, uvjeti i način osposobljavanja kandidata za vozača i najmanji jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Članak 2.

Osposobljavanje kandidata za vozače provodi se na temelju Nastavnog plana i programa iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći iz Priloga I. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Nastava iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći provodi se u grupama do najviše 15 kandidata za vozača.

Osposobljavanje kandidata iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći izvodi se u trajanju od 9 nastavnih sati.

Nastavni sat traje 45 minuta, a blok sat traje 90 minuta.

Nakon održanog nastavnog sata, odnosno blok sata, obvezan je odmor u trajanju od 10 minuta.

Tijekom dnevnog radnog vremena jednoj grupi ne može se održati više od tri nastavna sata.

Članak 4.

Kandidatu za vozača koji je pristupio osposobljavanju iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći mora se omogućiti završavanje programa osposobljavanja u roku od 15 dana od početka osposobljavanja.

Kandidatu za vozača koji je završio osposobljavanje iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, predavač u knjižicu Kandidata za vozača upisuje razdoblje u kojem je nastava realizirana što ovjerava i svojim potpisom, a pravna osoba koja je provela osposobljavanje potpisom i pečatom ovjerava realiziranu nastavu.

Kandidat za vozača koji je prekinuo osposobljavanje iz nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, ima pravo nastaviti osposobljavanje u istoj ili drugoj pravnoj osobi, ako od dana započetog osposobljavanja do dana nastavka nije prošlo više od dva mjeseca.

Pravna osoba koja provodi osposobljavanje, obvezna je kandidatu koji nastavlja osposobljavanje kod druge pravne osobe, izdati potvrdu o završenom dijelu nastave.

Članak 5.

Jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći prikazani su u Tablici 1.

Tablica 1. Jedinstveni minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

Red. broj

Minimalni izračunski elementi vrijednosti nastavnog sata za nastavni predmet

Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

Nastavni sat po kandidatu za vozače/ kuna

Vrijednost izračunskog elementa / %

1.

Troškovi rada predavača nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći

10,00

20%

2.

Troškovi nabave i održavanja nastavnih sredstava i pomagala

30,00

60 %

3.

Amortizacija ili zakup

5,00

10 %

4.

Zajednički troškovi

5,00

10 %

5.

Ukupno (1 + 2 + 3 + 4)

50,00

100 %

Troškovi rada predavača za nastavni predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći uključuju bruto--honorar po ugovoru o djelu za predavača i iznosi 20 % od cijene nastavnog sata po kandidatu za vozače.

Troškovi nabave i održavanja nastavnih sredstava i pomagala uključuju troškove nabave i amortizacije nastavnih sredstava i pomagala propisanih Pravilnikom o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima za provođenje nastave iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.

Troškovi nabave i održavanja uključuju i održavanje (servis i popravak lutke za vježbanje reanimacije), obnavljanje (nabave literature, potrošnih nastavnih sredstava i jednokratnih nastavnih sredstava kao što su: gumene rukavice, sterilne komprese, zaštitna folija za davanje umjetnog disanja i higijenskog sistema lutke za vježbanje reanimacijskog postupka), te isti iznose 60 % od cijene nastavnog sata po kandidatu za vozače.

Amortizacija ili zakup prostora za izvođenje nastave (učionica) iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, opremljena propisanom opremom iznosi 10 % od cijene nastavnog sata.

U zajedničke troškove, koji iznose 10 % od cijene nastavnog sata po kandidatu za vozače, ulaze troškovi: osiguranja prostora i opreme, uredskog materijala, energije, telefona, poštarine, platnog prometa, administrativno-računovodstvenih poslova, sredstava za razvoj i troškovi rada stručnog voditelja.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-05/06

Urbroj: 534-07-09-1

Zagreb, 22. svibnja 2009.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

PRILOG I.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM IZ PREDMETA »PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBAMA OZLIJEĐENIM U PROMETNOJ NESREĆI«

1. Uvod u prvu pomoć: definicija, ciljevi, zadaci, principi i značaj pružanja prve pomoći na mjestu nesreće, osiguravanje mjesta nesreće, osobna sigurnost, opći postupak na mjestu nesreće, pozivanje stručne pomoći (hitna pomoć, policija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje), oprema za pružanje prve pomoći.

2. Postupak s ozlijeđenom osobom: utvrđivanje mehanizma nastanka ozljeda, procjena općeg stanja ozlijeđenog, primarni pregled (provjera vitalnih životnih funkcija i traženje teških ozljeda), sekundarni pregled (»od glave do pete«), određivanje prioriteta kod pružanja prve pomoći, uklanjanje odjeće, obuće i zaštitnih sredstava – kada, što i kako uklanjamo, izvlačenje ozlijeđenog iz vozila (hitno premještanje ozlijeđenog), važnost psihološke potpore, transport ozlijeđene osobe.

3. Pružanje prve pomoći osobi bez svijesti koja diše i koja ne diše: kratkotrajni gubitak svijesti, dugotrajniji gubitak svijesti, bočni položaj, otvaranje dišnog puta kod sumnje na ozljedu vratne kralježnice, osnovni postupak održavanja života-oživljavanja.

4. Krvarenje: vrste krvarenja-prepoznavanje, kontrola vanjskog krvarenja, postupak s amputiranim dijelom tijela, pružanje pomoći kod unutarnjeg krvarenja, šok: prepoznavanje, postupak s ozlijeđenim.

5. Rane i ozljede: rane, probojne rane prsišta i trbuha, opekline, smrzotine, kemijske ozljede, gnječne ozljede, zavoji (pomoću zavoja i trokutnog rupca).

6. Ozljede kostiju i zglobova: lomovi, uganuća i iščašenja, imobilizacija (pomoću trokutnog rupca), ozljede glave i kralježnice, pružanje pomoći kod ozljeda kralješnice.

7. Akcidentalna stanja, bolesti, trovanja (Osnovne informacije, upute i upozorenja): udar groma, strujni udar, utapanje, gušenje stranim predmetom u dišnom putu, zdravstveni poremećaji uslijed utjecaja visokih i niskih temperatura na organizam, naglo nastupajuće bolesti (srčani udar, moždani udar, hipoglikemija, grčevi mišića tijela, napad astme), automobilska bolest, trovanja (etilni alkohol, metilni alkohol, antifriz, ugljični monoksid, hrana).

NASTAVNE CJELINE

i nastavne teme

TRAJANJE OBUKE

u minutama

teorija

praksa

ukupno

1.

UVOD U PRVU POMOĆ

– definicija, ciljevi, zadaci, principi i značaj pružanja prve pomoći na mjestu nesreće

– osiguravanje mjesta nesreće, osobna sigurnost

– opći postupak na mjestu nesreće

– pozivanje stručne pomoći (hitna pomoć, policija, Državna uprava za zaštitu i spašavanje)

– oprema za pružanje prve pomoći

25

20

45

2.

POSTUPAK S OZLIJEĐENOM OSOBOM

– utvrđivanje mehanizma nastanka ozljeda

– procjena općeg stanja ozlijeđenog

– primarni pregled (provjera vitalnih životnih funkcija i traženje teških ozljeda)

– sekundarni pregled (»od glave do pete«)

– određivanje prioriteta kod pružanja prve pomoći

– uklanjanje odjeće, obuće i zaštitnih sredstava-kada, što i kako uklanjamo

– izvlačenje ozlijeđenog iz vozila (hitno premještanje ozlijeđenog)

– važnost psihološke potpore

– transport ozlijeđene osobe

40

50

90

3.

PRUŽANJE PRVE POMOĆI OSOBI BEZ SVIJESTI

a) KOJA DIŠE

b) KOJA NE DIŠE

– kratkotrajni gubitak svijesti

– dugotrajniji gubitak svijesti

– bočni položaj

– otvaranje dišnog puta kod sumnje na ozljedu vratne kralježnice

– osnovni postupak održavanja života-oživljavanja

20

70

90

4.

KRVARENJE

– vrste krvarenja-prepoznavanje

– kontrola vanjskog krvarenja

– postupak s amputiranim dijelom tijela

– pružanje pomoći kod unutarnjeg krvarenja

– šok: prepoznavanje, postupak s ozlijeđenim

15

30

45

5.

RANE I OZLJEDE

– rane, probojne rane prsišta i trbuha

– opekline, smrzotine, kemijske ozljede

– gnječne ozljede

– zavoji (pomoću zavoja i trokutnog rupca)

15

30

45

6.

OZLJEDE KOSTIJU I ZGLOBOVA

– lomovi, uganuća i iščašenja

– imobilizacija (pomoću trokutnog rupca)

– ozljede glave i kralježnice

– pružanje pomoći kod ozljeda kralješnice

15

30

45

7.

AKCIDENTALNA STANJA, BOLESTI, TROVANJA

(Osnovne informacije, upute i upozorenja)

– udar groma, strujni udar

– utapanje

– gušenje stranim predmetom u dišnom putu

– zdravstveni poremećaji uslijed utjecaja visokih i niskih temperatura na organizam

– naglo nastupajuće bolesti (srčani udar, moždani udar, hipoglikemija, grčevi mišića tijela, napad astme)

– automobilska bolest

– trovanja (etilni alkohol, metilni alkohol, antifriz, ugljični monoksid, hranom)

30

15

45

UKUPNO:

160

245

405

(9 sati)