Rješenje o razrješenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

NN 79/2009 (8.7.2009.), Rješenje o razrješenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

79 08.07.2009 Rješenje o razrješenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1885

Na temelju odredbe članka 109. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske, uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, donosim

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Razrješuje se dr. sc. IVO SANADER dužnosti predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

Ovo Rješenje stupa na snagu trenutkom iskazivanja povjerenja Hrvatskoga sabora novom predsjedniku Vlade Republike Hrvatske.

Klasa: 080-02/09-01/04

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 6. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.