Rješenje o imenovanju predsjednice Vlade Republike Hrvatske

NN 79/2009 (8.7.2009.), Rješenje o imenovanju predsjednice Vlade Republike Hrvatske

79 08.07.2009 Rješenje o imenovanju predsjednice Vlade Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1886

Na temelju odredbe članka 109. stavka 5. Ustava Republike Hrvatske i članka 5. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04 i 77/09). uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora, donosim

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

JADRANKA KOSOR, dipl. iur., imenuje se predsjednicom Vlade Republike Hrvatske s danom 6. srpnja 2009. godine.

Klasa: 080-02/09-01/05

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 6. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.