Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Osijeku

NN 82/2009 (13.7.2009.), Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Osijeku

82 13.07.2009 Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Osijeku

HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE

1999

Na temelju članka 6. st. 1. i 4. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (»Narodne novine« br. 90/2002), te odluke Hrvatskog arhivskog vijeća na sjednici od 11. svibnja 2009. objavljuje se

KATEGORIZACIJA

STVARATELJA ARHIVSKOGA GRADIVA NA PODRUČJU NADLEŽNOSTI DRŽAVNOG ARHIVA U OSIJEKU

I. KATEGORIJA

1. Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji s ispostavama i matičnim uredima

2. Osječko-baranjska županija (skupština, poglavarstvo, župan, upravna tijela)

3. Grad Osijek

4. Grad Beli Manastir

5. Grad Belišće

6. Grad Donji Miholjac

7. Grad Đakovo

8. Grad Našice

9. Grad Valpovo

10. Općina Antunovac

11. Općina Bilje

12. Općina Bizovac

13. Općina Čeminac

14. Općina Čepin

15. Općina Darda

16. Općina Draž

17. Općina Donja Motičina

18. Općina Drenje

19. Općina Đurđenovac

20. Općina Erdut, Dalj

21. Općina Ernestinovo

22. Općina Feričanci

23. Općina Gorjani

24. Općina Jagodnjak

25. Općina Kneževi Vinogradi

26. Općina Koška

27. Općina Levanjska Varoš

28. Općina Magadenovac

29. Općina Marijanci

30. Općina Podravska Moslavina

31. Općina Petlovac

32. Općina Petrijevci

33. Općina Podgorač

34. Općina Punitovci

35. Općina Popovac

36. Općina Satnica Đakovačka

37. Općina Semeljci

38. Općina Strizivojna

39. Općina Šodolovci

40. Općina Trnava

41. Općina Viljevo

42. Općina Viškovci

43. Općina Vladislavci

44. Općina Vuka

45. Županijski sud u Osijeku

46. Trgovački sud u Osijeku

47. Općinski sud u Osijeku

48. Općinski sud u Belom Manastiru

49. Općinski sud u Donji Miholjac

50. Općinski u sud Đakovu

51. Općinski sud u Našicama

52. Općinski sud u Valpovu

53. Županijsko državno odvjetništvo u Osijeku

54. Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku

55. Općinsko državno odvjetništvo u Belom Manastiru

56. Općinsko državno odvjetništvo u Đakovu

57. Općinsko državno odvjetništvo u Našicama

58. Općinsko državno odvjetništvo u Valpovu

59. Zatvor u Osijeku

60. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Rektorat

61. Ekonomski fakultet u Osijeku

62. Građevinski fakultet u Osijeku

63. Poljoprivredni fakultet u Osijeku

64. Pravni fakultet u Osijeku

65. Prehrambeno tehnološki fakultet u Osijeku

66. Filozofski fakultet u Osijeku

67. Elektrotehnički fakultet u Osijeku

68. Medicinski fakultet u Osijeku

69. Sveučilište J. J. Strossmayera Odjel za matematiku Osijek

70. Sveučilište J. J. Strossmayera Odjel za biologiju Osijek

71. Sveučilište J. J. Strossmayera Odjel za fiziku Osijek

72. Učiteljski fakultet u Osijeku

73. Umjetnička akademija u Osijeku

74. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

75. I. gimnazija Osijek

76. II. gimnazija Osijek

77. III. gimnazija Osijek

78. Državni arhiv u Osijeku

79. Muzej Slavonije Osijek

80. Arheološki muzej Osijek

81. Muzej Đakovštine, Đakovo

82. Muzej Belišće

83. Zavičajni muzej Našice

84. Galerija likovnih umjetnosti Osijek

85. Gradska i Sveučilišna knjižnica, Osijek

86. Hrvatsko narodno kazalište Osijek

87. Dječje kazalište Branka Mihaljevića, Osijek

88. Poljoprivredni institut Osijek

89. Televizija Slavonije i Baranje Osijek

90. Zavod za prostorno planiranje Osijek

91. Zavod za prostorno uređenje Osijek

92. Zavod za tlo Osijek

93. Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo Osijek

94. Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu Osijek

95. Hrvatska agencija za hranu Osijek

96. Klinička bolnica Osijek

97. Opća županijska bolnica Našice

98. Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije Osijek

99. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Osijek

100. Regionalni ured za prognanike, povratnike i izbjeglice Osijek

101. Zajednica povratnika Hrvatske, Osijek

102. Javna ustanova za zbrinjavanja komunalnog otpada Istočne Slavonije Osijek

103. Javna ustanova Park prirode Kopački rit Bilje

104. Uprava za ceste Osječko-baranjske županije

105. Cesting d.o.o. Osijek

106. Vodovod – Osijek d.o.o

107. GPP Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek

108. Luka tranzit Osijek d.o.o. Osijek

109. Državna ergela lipicanaca Đakovo

110. Zračna luka Osijek d.o.o., Klisa

111. MC Glas Slavonije d.d. Osijek

112. IPK Kandit d.d. Osijek

113. IPK Kandit premijer d.o.o. Osijek

114. Novi agrar d.o.o. Osijek

115. IPK Uljara d.o.o. Čepin

116. Žito d.o.o. Osijek

117. Pčelarska zadruga Osijek

118. Saponia d.d. Osijek

119. Centar za unapređenje stočarstva d.d. Osijek

120. Gradnja d.d. Osijek

121. Osijek-koteks d.d. Osijek

122. Slavonska banka d.d. Osijek

123. Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek

124. Belje d.d. Darda

125. Đakovština d.d. Đakovo

126. Našicecement d.d. Našice

127. NEXE grupa d.o.o. Našice

128. Belišće d.d. Belišće

129. PPK Valpovo d.d. Valpovo

130. Bizovačke toplice d.d. Bizovac

131. Đakovačko-osječka nadbiskupija, Đakovo

132. Eparhija osječko-poljska i baranjska

133. Samostan sestara sv. Križa Đakovo

134. Družba Marijinih sestara od čudotvorne medaljice, Osijek

135. Franjevački samostan Osijek

136. Franjevački samostan Našice

137. Kapucinski samostan Osijek

138. Protestantska reformirana kršćanska Crkva u RH Senioralni ured Osijek, Tenja

139. Evanđeoski teološki fakultet u Osijeku

140. Reformatska kršćanska crkva Mađara u Hrvatskoj, Ured superintendenta Kopačevo

141. Pajo Kolarić Slavonsko tamburaško društvo Osijek

142. »Lipa« HPD Osijek

143. HKUD Osijek 1862. Osijek

144. Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek

145. Zadružni savez Slavonije i Baranje, Osijek

146. Hrvatska obrtnička komora Obrtnička komora Osječko-
-baranjske županije

147. SBHS-Slavonsko-baranjska stranka Osijek, Osijek

148. Stranka Hrvatske ravnice Osijek

149. HDSSB-Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje

II. KATEGORIJA

1. Prekršajni sud u Osijeku, Osijek

2. Prekršajni sud u Belom Manastiru

3. Prekršajni sud u Donjem Miholjcu

4. Prekršajni sud u Đakovu

5. Prekršajni sud u Našicama

6. Prekršajni sud u Valpovu

7. Javni bilježnik Biserka Arambašić, Osijek

8. Javni bilježnik Mirjana Borić, Osijek

9. Javni bilježnik Zlatko Šimašek, Osijek

10. Javni bilježnik Dragica Dumančić, Osijek

11. Javni bilježnik Tatjana Kovačev, Osijek

12. Javni bilježnik Zdenka Pavelić-Musa, Osijek

13. Javni bilježnik Lidija Perić, Osijek

14. Javni bilježnik Verica Rok, Osijek

15. Javni bilježnik Mandica Popović, Osijek

16. Javni bilježnik Anamarija Kokić, Osijek

17. Javni bilježnik Hrvatin Šustić, Osijek

18. Javni bilježnik Ružica Gagro, Belišće

19. Javni bilježnik David Milas, Beli Manastir

20. Javni bilježnik Zrnka Stamatoska, Donji Miholjac

21. Javni bilježnik Nikola Brač, Đakovo

22. Javni bilježnik Pavao Ratinčević, Đakovo

23. Javni bilježnik Boris Godžirov, Našice

24. Visoko evanđeosko teološko učilište u Osijeku

25. Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek

26. Strojarska tehnička škola Osijek, Osijek

27. Elektrotehnička i prometna škola Osijek

28. Graditeljsko-geodetska škola Osijek

29. Medicinska škola Osijek

30. Ekonomska škola i upravna škola Osijek, Osijek

31. Škola za tekstil, dizajn i primijenjenu umjetnost u Osijeku

32. Obrtnička škola Osijek

33. Trgovačka i komercijalna škola »Davor Milas« Osijek

34. Ugostiteljsko turistička škola Osijek

35. Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek

36. Glazbena škola Franje Kuhača Osijek

37. Škola za osposobljavanje i obrazovanje »Vinko Bek« Osijek

38. Gimnazija Beli Manastir

39. Prva srednja škola Beli Manastir

40. Druga srednja škola Beli Manastir

41. Srednja škola Dalj

42. Srednja škola Donji Miholjac

43. Gimnazija A. G. Matoša Đakovo

44. Obrtnička škola Antuna Horvata Đakovo

45. Srednja strukovna škola Braće Radića Đakovo

46. Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice

47. Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac

48. Srednja škola Valpovo

49. Centar za predškolski odgoj Osijek

50. Osnovna škola Franje Krežme Osijek

51. Osnovna škola Vijenac Osijek

52. Osnovna škola Vladimira Becića Osijek

53. Osnovna škola »Dobriša Cesarić« Osijek

54. Osnovna škola Frana Krste Frankopana Osijek

55. Osnovna škola Svete Ane Osijek

56. Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek

57. Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek

58. Osnovna škola »Retfala« Osijek

59. Osnovna škola Ivana Filipovića Osijek

60. Osnovna škola Jagode Truhelke Osijek

61. Osnovna škola »August Šenoa« Osijek

62. Osnovna škola »Tin Ujević« Osijek

63. Osnovna škola »Grigor Vitez« Osijek

64. Osnovna škola »Mladost« Osijek

65. Centar za odgoj i obrazovanje »Ivan Štark« Osijek

66. Osnovna škola Višnjevac

67. Osnovna škola Josipovac

68. Osnovna škola Milka Cepelića Vuka

69. Osnovna škola Miroslava Krleže Čepin

70. Osnovna škola »Vladimir Nazor« Čepin

71. Osnovna škola Tenja

72. Osnovna škola »Antunovac« Antunovac

73. Osnovna škola Mate Lovraka Vladislavci

74. Osnovna škola Ernestinovo

75. Osnovna škola Laslovo

76. Osnovna škola »Ivan Brnjik-Slovaka« Jelisavac

77. Osnovna škola Hrvatski Sokol Podgajci Podravski

78. Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Koška

79. Osnovna škola »Matija Gubec« Magadenovac

80. Osnovna škola »August Harambašić« Donji Miholjac

81. Osnovna škola Ivana Kukuljevića Belišće

82. Osnovna škola »I. G. Kovačić« Đakovo

83. Osnovna škola »Vladimir Nazor« Đakovo

84. Osnovna škola Josipa Antuna Ćolnića Đakovo

85. Osnovna škola Budrovci

86. Osnovna škola Josip Kozarca Semeljci

87. Osnovna škola »Matija Gubec« Piškorevci

88. Osnovna škola Ivan Sić Đakovački Selci

89. Osnovna škola Gorjani

90. Osnovna škola Hinka Juhina Podgorač

91. Osnovna škola S. S. Kranjčević Levanjska Varoš

92. Osnovna škola Petrijevci

93. Osnovna škola »Josip Kozarac« Josipovac Punitovački

94. Osnovna škola J. J. Strossmayera Trnava

95. Osnovna škola »I. B. Mažuranić« Strizivojna

96. Osnovna škola Luka Boti Viškovci

97. Osnovna škola Drenje

98. Osnovna škola Zmajevac

99. Osnovna škola Ladimirevci

100. Osnovna škola Bilje

101. Osnovna škola Darda

102. Osnovna škola Kneževi Vinogradi

103. Osnovna škola Popovac

104. Osnovna škola Jagodnjak

105. Osnovna škola Dr. Franjo Tuđman Beli Manastir

106. Osnovna škola Draž

107. Osnovna škola Lug

108. Osnovna škola Čeminac

109. Osnovna škola Šećerana

110. Osnovna škola Dalj

111. Osnovna škola Bijelo Brdo

112. Osnovna škola Bratoljuba Klaića Bizovac

113. Osnovna škola Ivana Kukuljevića Belišće

114. Osnovna škola Matije Petara Katančića Valpovo

115. Osnovna škola Ante Starčevića Viljevo

116. Osnovna škola Dore Pejačević Našice

117. Osnovna škola Kralja Tomislava Našice

118. Osnovna škola Ivana Brnjaka Slovaka Jelisavac

119. Osnovna škola Vladimira Nazora Feričanci

120. Osnovna škola J. J. Strossmayera Đurđenovac

121. Gaudeamus Prva privatna srednja škola u Osijeku s p. j.

122. Isusovačka klasična gimnazija s p.j. u Osijeku

123. Pučko otvoreno učilište Osijek

124. Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije Osijek

125. Studentski centar u Osijeku

126. PKC Mađara – SŠ Osijek

127. Gradska knjižnica Beli Manastir

128. Ustanova za kulturne djelatnosti Ante Evetović Miroljub Valpovo

129. Hrvatska knjižnica i čitaonica Đurđenovac

130. Hrvatska narodna knjižnica i čitaonica Našice

131. Radio Baranja d.o.o., Beli Manastir

132. Radio Đakovo d.o.o., Đakovo

133. Radio Našice d.o.o., Našice

134. Hrvatski radio Valpovština d.o.o., Valpovo

135. Dom zdravlja Osijek

136. Dom zdravlja Beli Manastir

137. Dom zdravlja Donji Miholjac

138. Dom zdravlja Đakovo

139. Dom zdravlja Našice

140. Dom zdravlja Valpovo

141. »Klasje« dom za djecu i mlade Osijek

142. Dom za odgoj djece i mladeži Osijek

143. Dom za starije i nemoćne Osijek

144. Dom za psihički bolesne odrasle osobe Osijek

145. Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Osijek

146. Centar za socijalnu skrb Osijek

147. Centar za socijalnu skrb Beli Manastir

148. Centar za socijalnu skrb Donji Miholjac

149. Centar za socijalnu skrb Đakovo

150. Centar za socijalnu skrb Našice

151. Centar za socijalnu skrb Valpovo

152. Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

153. Regionalna veletržnica Osijek d.d

154. Tržnica d.o.o. Osijek

155. Ukop d.o.o. Osijek

156. Unikom d.o.o. Osijek

157. Osječki sajam d.o.o. Osijek

158. Baranjski vodovod d.o.o. Beli Manastir

159. Vodoopskrba d.o.o. Darda

160. Komunalno gospodarstvo Park d.o.o. D. Miholjac

161. Đakovački vodovod d.o.o. Đakovo

162. Univerzal d.o.o. Đakovo

163. Našički vodovod d.o.o. Našice

164. Kombel d.o.o. Belišće

165. Dvorac d.o.o Valpovo

166. Turistička zajednica grada Osijeka

167. Turistička zajednica grada Beli Manastir

168. Turistička zajednica grada Donji Miholjac

169. Turistička zajednica grada Našice

170. Turistička zajednica grada Đakovo

171. Turistička zajednica grada Valpovo

172. Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Osijek

173. Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, Osijek

174. Vatrogasna zajednica Osijek

175. Vatrogasna zajednica Baranja, Beli Manastir

176. Vatrogasna zajednica Đakovštine, Đakovo

177. Vatrogasna zajednica Našice

178. Vatrogasna zajednica grada Belišće

179. Vatrogasna zajednica grada Valpovo

180. Vatrogasna zajednica grada Donji Miholjac

181. Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek Gornji grad

182. Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek Donji grad

183. Dobrovoljno vatrogasno društvo Đakovo

184. Dobrovoljno vatrogasno društvo Valpovo

185. Niveta d.d. Osijek

186. OLT d.d. Osijek

187. Opeka d.o.o Osijek

188. Slavonija MK d.d. Osijek

189. Karolina d.o.o. Osijek

190. Progres d.d. Beli Manastir

191. Geli d.d. Đakovo

192. Biljemerkant d.o.o. Osijek

193. GT Litokarton d.d. Osijek

194. Elektroosijek d.o.o. Osijek

195. Ljekarna Osijek

196. Meggle Hrvatska d.o.o. Osijek

197. Pivovara d.d. Osijek

198. MIO d.d. Osijek

199. Gradska tiskara d.d. Osijek

200. Vodogradnja d.o.o. Osijek

201. Elektrometal d.d. Osijek

202. Ukras d.d. Osijek

203. Autoreparatura d.d. Osijek

204. Panturist d.d. Osijek

205. Panonija d.d. Osijek

206. Autoslavonija d.d. Osijek

207. Slavonijatekstil d.d. Osijek

208. OTOS d.o.o. Osijek

209. Dimnjak d.d. Osijek

210. ETZ d.d. Osijek

211. Geodetski zavod d.d. Osijek

212. Veterinarska stanica d.o.o. Osijek

213. Vuka d.o.o. Osijek

214. Odvodnja d.d. Darda

215. Veterinarska stanica Mihael d.o.o., D. Miholjac

216. Zitex d.o.o. D. Miholjac

217. Karašica-Vučica d.o.o. D. Miholjac

218. Meteor d.d. Đakovo

219. PAN Trgopromet d.d. Đakovo

220. Đakovoprojekt d.o.o. Đakovo

221. Natis d.d. Našice

222. Papuk d.d. Našice

223. Feravino d.o.o. Feričanci

224. Našički interijeri d.o.o. Našice

225. Slavonija d.o.o. IGM Našice

226. Zajednica udruga društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, Osijek

227. Gradsko društvo Crvenog križa Osijek

228. Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir

229. Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo

230. Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac

231. Gradsko društvo Crvenog križa Našice

232. Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo

233. Dječji dom SOS-Dječje selo Ladimirevci Centar za odgoj omladine

234. Društvo »Naša djeca« Grada Osijeka

235. Biskupija Đakovačka i Srijemska Caritas Osijek

236. Udruženje obrtnika Osijek

237. Udruženje obrtnika Baranje, Beli Manastir

238. Udruženje obrtnika D. Miholjac

239. Udruženje obrtnika Đakovo

240. Udruženje obrtnika Našice

241. Zajednica športskih udruga i saveza Osječko-baranjske županije, Osijek

242. KUD Željezničar Osijek

243. Biseri Slavonije Osijek

244. Nepkor-Mađarsko kulturno društvo Osijek

245. HKD Lisinski Našice

246. Kulturno-umjetničko društvo »Valpovo 1905.« Valpovo

247. Hrvatski tamburaški savez u Osijeku

248. Matica hrvatska Osijek

249. Hrvatski Sokol Osječko-baranjske županije Osijek

250. Županijski nogometni savez Osijek

251. Streljački savez Osječko-baranjske županije, Osijek

252. Lovački savez Osječko-baranjske županije, Osijek

253. Zajednica športskih udruga grada Osijeka

254. Zajednica športskih udruga grada Beli Manastir

255. Nogometni klub Osijek

256. Veslački klub »Iktus-Saponia« Osijek

257. Atletski klub »Slavonija« – Žito Osijek

258. Hrvatsko planinarsko društvo »Bršljan-Jankovac«, Osijek

259. Hrvatsko planinarsko društvo Zanatlija Osijek

260. Auto-moto klub »Slavonac«, Osijek

261. Kajak klub Belišće

262. Olimpijada starih sportova Brođanci

263. Savez Slovaka u RH Našice

264. Savez Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske, Osijek

265. Demokratska zajednica Mađara Hrvatske Osijek

266. Židovska općina Osijek

U slučaju prijenosa svih ili pojedinih nadležnosti kategoriziranih stvaratelja na druge pravne ili fizičke osobe, njihova spajanja, ukidanja ili osnivanja drugih pravnih osoba radi obavljanja pojedinih poslova iz njihove nadležnosti ili istovrsnih poslova, pravne i fizičke osobe na koje su prenesene te nadležnosti, odnosno koje obavljaju takve poslove smatraju se razvrstanima u kategoriju u koju je razvrstan stvaratelj čiju djelatnost preuzimaju ili nastavljaju.

Ova se kategorizacija odnosi na gradivo svih službi, ispostava i drugih ustrojbenih jedinica kategoriziranih stvaratelja.

Klasa: 612-06/09-02/07

Urbroj: 565-01-09-1

Zagreb, 19. lipnja 2009.

Predsjednik
Jozo Ivanović, v. r.