Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Varaždinu

NN 82/2009 (13.7.2009.), Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Varaždinu

82 13.07.2009 Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva u Varaždinu

HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE

2001

Na temelju članka 6. st. 1. i 4. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (»Narodne novine« br. 90/2002), te odluke Hrvatskog arhivskog vijeća na sjednici od 11. svibnja 2009. objavljuje se

KATEGORIZACIJA

STVARATELJA ARHIVSKOG GRADIVA S PODRUČJA NADLEŽNOSTI DRŽAVNOGA ARHIVA U VARAŽDINU

I. KATEGORIJA

1. Ured državne uprave u Varaždinskoj županiji s ispostavama i matičnim uredima

2. Ured državne uprave u Krapinsko-zagorskoj županiji s ispostavama i matičnim uredima

3. Ured državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji s ispostavama i matičnim uredima

4. Varaždinska županija (skupština, poglavarstvo, župan, upravna tijela)

5. Krapinsko-zagorska županija (skupština, poglavarstvo, župan, upravna tijela)

6. Koprivničko-križevačka županija (skupština, poglavarstvo, župan, upravna tijela)

7. Grad Varaždin

8. Grad Ivanec

9. Grad Lepoglava

10. Grad Ludbreg

11. Grad Novi Marof

12. Grad Varaždinske Toplice

13. Grad Krapina

14. Grad Klanjec

15. Grad Pregrada

16. Grad Zabok

17. Grad Zlatar

18. Grad Koprivnica

19. Općina Bednja

20. Općina Breznica

21. Općina Breznički Hum

22. Općina Beretinec

23. Općina Cestica

24. Općina Donja Voća

25. Općina Martijanec

26. Općina Gornji Kneginec

27. Općina Jalžabet

28. Općina Klenovnik

29. Općina Ljubešćica

30. Općina Mali Bukovec

31. Općina Maruševec

32. Općina Petrijanec

33. Općina Sračinec

34. Općina Sveti Đurđ

35. Općina Sveti Ilija

36. Općina Trnovec Bartolovečki

37. Općina Veliki Bukovec

38. Općina Vidovec

39. Općina Vinica

40. Općina Visoko

41. Općina Bedekovčina

42. Općina Budinščina

43. Općina Desinić

44. Općina Đurmanec

45. Općina Hrašćina

46. Općina Hum na Sutli

47. Općina Jesenje

48. Općina Konjščina

49. Općina Kraljevec na Sutli

50. Općina Krapinske Toplice

51. Općina Kumrovec

52. Općina Lobor

53. Općina Mače

54. Općina Mihovljan

55. Općina Novi Golubovec

56. Općina Petrovsko

57. Općina Radoboj

58. Općina Sveti Križ Začretje

59. Općina Tuhelj

60. Općina Veliko Trgovišče

61. Općina Zagorska Sela

62. Općina Zlatar Bistrica

63. Općina Drnje

64. Općina Đelekovec

65. Općina Gola

66. Općina Hlebine

67. Općina Koprivnički Bregi

68. Općina Koprivnički Ivanec

69. Općina Legrad

70. Općina Novigrad Podravski

71. Općina Peteranec

72. Općina Rasinja

73. Općina Sokolovac

74. Županijski sud u Varaždinu

75. Općinski sud u Varaždinu

76. Trgovački sud u Varaždinu

77. Općinski sud u Ivancu

78. Općinski sud u Ludbregu

79. Općinski sud u Novom Marofu

80. Županijski sud u Koprivnici

81. Općinski sud u Koprivnici

82. Županijski sud u Zlataru

83. Općinski sud u Zlataru

84. Općinski sud u Klanjcu

85. Općinski sud u Krapini

86. Općinski sud u Pregradi

87. Općinski sud u Zaboku

88. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu

89. Općinsko državno odvjetništvo u Varaždinu

90. Općinsko državno odvjetništvo u Ludbregu

91. Općinsko državno odvjetništvo u Ivancu

92. Županijsko državno odvjetništvo u Koprivnici

93. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici

94. Županijsko državno odvjetništvo u Zlataru

95. Općinsko državno odvjetništvo u Krapini

96. Općinsko državno odvjetništvo u Zaboku

97. Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru

98. Općinsko državno odvjetništvo u Pregradi

99. Općinsko državno odvjetništvo u Klanjcu

100. Kaznionica Lepoglava

101. Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

102. Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije

103. Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

104. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Varaždin

105. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Krapina

106. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Koprivnica

107. Obrtnička komora Varaždinske županije

108. Obrtnička komora Koprivničko-križevačke županije

109. Obrtnička komora Krapinsko-zagorske županije

110. HEP – Proizvodnja d.o.o. Zagreb, Proizvodno Područje HE »Sjever« Varaždin

111. »Hrvatske vode« – Vodnogospodarski Odjel za vodno područje sliva Drave i Dunava Osijek, Vodnogospodarski odsjek Varaždin

112. »Hrvatske vode« – Vodnogospodarski Odjel za vodno područje sliva Drave i Dunava Osijek, Vodnogospodarska Ispostava Plitvica-Bednja, Varaždin

113. Županijska uprava za ceste Varaždinske županije

114. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

115. Varkom d.d. Varaždin

116. Termoplin d.d. Varaždin

117. Parkovi d.d Varaždin

118. Gradska tržnica d.o.o. Varaždin

119. Komunalac d.d. Novi Marof

120. Lukom d.o.o. za komunalne djelatnosti, Ludbreg

121. Ivkom d.d. Ivanec

122. Zagorski Vodovod d.o.o. Zabok

123. Komunalno Zabok d.o.o. Zabok

124. Komunalac komunalno poduzeće Konjšćina d.o.o.

125. Krakom d.o.o. Krapina

126. Komunalac Koprivnica

127. Fakultet organizacije i informatike Varaždin

128. Tekstilno-tehnološki fakultet Zagreb, Studij u Varaždinu

129. Geotehnički fakultet Varaždin

130. Veleučilište u Varaždinu

131. Gradski muzej Varaždin

132. Državni arhiv u Varaždinu

133. Hrvatsko narodno kazalište Varaždin

134. Koncertni ured Varaždin

135. Gradska knjižnica i čitaonica »M. Ožegović« Varaždin

136. Zavičajni muzej Varaždinske Toplice

137. Muzej Dvorac Trakošćan

138. Muzej Grada Koprivnice

139. »Muzeji Hrvatskog Zagorja«

140. Dvor Veliki Tabor

141. Galerija »Antun Augustinčić« Klanjec

142. Muzej evolucije i nalazište pračovjeka »Hušnjakovo« Krapina

143. Dani kajkavske riječi Zlatar

144. Tjedan kajkavske kulture Krapina

145. Muzej Staro selo Kumrovec

146. Knjižnica i čitaonica Krapina

147. Knjižnica i čitaonica Zabok

148. Knjižnica i čitaonica »Fran Galović« Koprivnica

149. Zavod za znanstveni rad Varaždin

150. Opća bolnica Varaždin

151. Bolnica za plućne bolesti i Tbc Novi Marof

152. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice

153. Bolnica za plućne bolesti i Tbc Klenovnik

154. Bolnica za reumatske bolesti i rehabilitaciju Krapinske Toplice

155. Opća bolnica Koprivnica

156. Opća bolnica Zabok

157. Centar za socijalnu skrb Varaždin

158. Centar za socijalnu skrb Zabok

159. Centar za socijalnu skrb Koprivnica

160. Centar za socijalnu skrb Ivanec

161. Centar za socijalnu skrb Novi Marof

162. Centar za socijalnu skrb Krapina

163. Centar za socijalnu skrb Ludbreg

164. Centar za socijalnu skrb Zlatar Bistrica

165. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije

166. Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije

167. Turistička zajednica Varaždinske županije

168. Turistička zajednica Grada Varaždina

169. Turistička zajednica Grada Krapine

170. Turistička zajednica Grada Koprivnice

171. Uršulinski samostan Varaždin

172. Franjevački samostan Varaždin

173. Kapucinski samostan Varaždin

174. Franjevački samostan Koprivnica

175. Franjevački samostan Krapina

176. Franjevački samostan Klanjec

177. Varaždinska Biskupija

II. KATEGORIJA

1. Prekršajni sud u Varaždinu

2. Prekršajni sud u Ludbregu

3. Prekršajni sud u Ivancu

4. Prekršajni sud u Novom Marofu

5. Prekršajni sud u Krapini

6. Prekršajni sud u Koprivnici

7. Prekršajni sud u Klanjcu

8. Prekršajni sud u Zlataru

9. Prekršajni sud u Zaboku

10. Prekršajni sud u Pregradi

11. Okružni zatvor u Varaždinu

12. Javni bilježnik Šagi-Belcar Nada

13. Javni bilježnik Bakrač Nikola

14. Javni bilježnik Juršetić Ivan

15. Javni bilježnik Ostović Marina

16. Javni bilježnik Papac Ljubica

17. Javni bilježnik Bjelčić Damir

18. Javni bilježnik Zdravka Bišćanin-Pešut

19. Javni bilježnik Radašić Kruno

20. Javni bilježnik Vidović-Džidić Nada

21. Javni bilježnik Pavelić Irma

22. Javni bilježnik Benc Rankica

23. Javni bilježnik Čmrlec-Kišić Biserka

24. Javni bilježnik Duić Melanija

25. Javni bilježnik Rauš-Klier Zvjezdana

26. Javni bilježnik Štimac Bojana

27. Javni bilježnik Vajdić-Sevšek Jagoda

28. Javni bilježnik Trstenjak Stjepan

29. Javni bilježnik Podgajski Vlasto

30. Javni bilježnik Bartolek Zvonimir

31. Javni bilježnik Pozaić Đurđica

32. Prva gimnazija Varaždin

33. Druga gimnazija Varaždin

34. Rudarska i kemijska škola Varaždin

35. Medicinska škola Varaždin

36. Gospodarska škola

37. Srednja strukovna škola

38. Strojarska i prometna škola

39. Elektrostrojarska škola Varaždin

40. Poljoprivredna i veterinarska škola »Arboretum Opeka« Vinica

41. Centar za odgoj i obrazovanje »Tomislav Špoljar« Varaždin

42. Srednja škola Ivanec

43. Učenički dom Varaždin

44. Glazbena škola Varaždin

45. Srednja škola u Maruševcu

46. Gimnazija »Fran Galović« Koprivnica

47. Obrtnička škola Koprivnica

48. Srednja škola Koprivnica

49. Srednja škola Krapina

50. Srednja škola Bedekovčina

51. Centar za odgoj i obrazovanje Zajezda

52. Srednja škola Konjščina

53. Srednja škola Pregrada

54. Strukovno i umjetničko učilište Zabok

55. Gimnazija Zabok

56. Srednja škola Zabok

57. Srednja škola Zlatar

58. I. osnovna škola Varaždin

59. II. osnovna škola Varaždin

60. III. osnovna škola Varaždin

61. IV. osnovna škola Varaždin

62. V. osnovna škola Varaždin

63. VI. osnovna škola Varaždin

64. VII. osnovna škola Varaždin

65. Osnovna škola Tužno

66. Osnovna škola Petrijanec

67. Osnovna škola »Petar Zrinski« Jalžabet

68. Osnovna škola Trnovec Bartolovečki

69. Osnovna škola Cestica

70. Osnovna škola Šemovec

71. Osnovna škola Vidovec

72. Osnovna škola »Vladimir Nazor« Sv. Ilija

73. Osnovna škola Sračinec

74. Osnovna škola Kučan

75. Osnovna škola Beletinec

76. Osnovna škola Ante Starčevića Lepoglava

77. Osnovna škola Ivana Rangera Kamenica

78. Osnovna škola Grofa Janka Draškovića Klenovnik

79. Osnovna škola Maruševec

80. Osnovna škola Franje Serta Bednja

81. Osnovna škola »Metel Ožegović« Radovan

82. Osnovna škola Izidora Poljaka Višnjica

83. Osnovna škola Andrije Kačića Miošića Donja Voća

84. Osnovna škola Sveti Đurđ

85. Osnovna škola Martijanec

86. Osnovna škola Veliki Bukovec

87. Osnovna škola Visoko

88. Osnovna škola Bisag

89. Osnovna škola Svibovec

90. Osnovna škola Breznički Hum

91. Osnovna škola Ljubešćica

92. Osnovna škola Podrute

93. Osnovna škola Vinica

94. Osnovna škola »Ivan Padovec« Novi Marof

95. Osnovna škola Novi Marof

96. Osnovna škola Ladislava Šabana Ivanec

97. Osnovna škola Ivana Kukuljevića Sakcinskog Ivanec

98. Osnovna škola Antuna i Ivana Kukuljevića Varaždinske Toplice

99. Osnovna škola »Dragutin Novak« Ludbreg

100. Osnovna škola Ludbreg

101. Osnovna škola Kneginec Gornji

102. Osnovna škola Petrijanec

103. Osnovna škola Legrad

104. Osnovna škola »M. Pavlek Miškina« Đelekovec

105. Osnovna škola »Fran Koncelak« Drnje

106. Osnovna škola Gola

107. Osnovna škola »Đuro Ester« Koprivnica

108. Osnovna škola »Braća Radić« Koprivnica

109. Osnovna škola »Antun Nemčić Gostovinski« Koprivnica

110. Centar za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju »Podravsko Sunce« Koprivnica

111. Osnovna škola Koprivnički Bregi

112. Osnovna škola »Prof. Blaž Mađer« Novigrad Podravski

113. Osnovna škola Andrije Palmovića Rasinja

114. Osnovna škola Sokolovac

115. Osnovna škola Bedekovčina

116. Osnovna škola Vladimira Nazora Budinšćina

117. Osnovna škola Đure Prejca Desinić

118. Osnovna škola Đurmanec

119. Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli

120. Osnovna škola Antuna Mihanovića Klanjec

121. Osnovna škola Konjšćina

122. Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli

123. Osnovna škola Josipa Broza Kumrovec

124. Osnovna škola »Ljudevit Gaj« Krapina

125. Osnovna škola Augusta Cesarca Krapina

126. Osnovna škola Krapinske Toplice

127. Osnovna škola »Ljudevit Gaj« Mihovljan

128. Osnovna škola Antuna Mihanovića Petrovsko

129. Osnovna škola Janka Leskovara Pregrada

130. Osnovna škola Side Košutić Radoboj

131. Osnovna škola »Lijepa naša« Tuhelj

132. Osnovna škola Veliko Trgovišće

133. Osnovna škola Ksavera Šandora Đalskog Zabok

134. Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar

135. Osnovna škola Franje Horvata Kiša Lobor

136. Osnovna škola Gornje Jesenje

137. Osnovna škola Mače

138. Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički

139. Osnovna škola Sveti Križ Začretje

140. Osnovna škola Zlatar Bistrica

141. Otvoreno sveučilište Varaždin

142. Pučko otvoreno učilište Krapina

143. Pučko otvoreno učilište Zabok

144. Pučko otvoreno učilište Zlatar

145. Pučko otvoreno sveučilište Koprivnica

146. Dom zdravlja Varaždinske županije

147. Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije

148. Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije

149. Odgojni dom za mušku omladinu »Pahinsko« Trakošćan

150. Odgojni dom za žensku omladinu Bedekovčina

151. Dom umirovljenika Varaždin

152. Dom za odrasle Jalžabet

153. Dom za starije i nemoćne osobe Koprivnica

154. Dom za stare i nemoćne osobe Sveti Nikola u Krapini

155. Vatrogasna zajednica Varaždinske županije

156. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije

157. Vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije

158. Razvojna agencija Sjever dan d.o.o. Varaždin

159. Zagorska razvojna agencija d.o.o. Krapina

160. Slobodna zona Varaždin d.o.o. Varaždin

161. Krapinsko-zagorska slobodna zona d.d. Krapina

162. Varteks d.d. Varaždin

163. Koka d.o.o. Varaždin

164. Derma Crijevara d.d. Varaždin

165. Mundus d.d. Varaždin

166. Centropromet d.d. Varaždin

167. Gk Zagorje d.d. Varaždin

168. Zagorje Tehnobeton d.d. Varaždin

169. Vis Kišobranarna i Galanterija d.d. Varaždin

170. Vaba d.d. Banka Varaždin

171. Banka Kovanica d.d. Varaždin

172. Metalska industrija Varaždin d.d.

173. Tiskara Varaždin d.d. Tiva

174. »Hidroing« d.o.o. za graditeljstvo i hidrogradnju Varaždin

175. Vodogradnja d.d. Varaždin

176. Varaždinska Televizija d.o.o. Varaždin

177. Varaždinske Vijesti d.d. Varaždin

178. Regionalni Tjednik d.o.o. Varaždin

179. Županijska Radio Postaja d.o.o. Radio Varaždin

180. Gradski Radio Radio 042 d.o.o. Varaždin

181. Radio Ivanec d.o.o. Ivanec

182. Radio Ludbreg d.o.o. Ludbreg

183. Radio Novi Marof d.o.o. Novi Marof

184. Zračna Luka Varaždin d.o.o.

185. Cesta d.d. Varaždin

186. Fima Vrijednosnice d.o.o. Varaždin

187. Bor d.d. Novi Marof

188. Grafičar d.d. Ludbreg

189. Razvitak d.d. Ludbreg

190. Igm d.d. Lepoglava

191. Stanoing d.o.o. Varaždin

192. Autobusni promet d.d. Varaždin

193. Lipa d.o.o. Novi Marof

194. Prehrambena industrija »Vindija« d.d. Varaždin

195. »Jedinstvo« d.d. Ivanec

196. Termika d.o.o. Novi Marof

197. Coning d.d. Varaždin

198. HTP Varaždin d.d., Hotelijerstvo, Turizam, Proizvodnja Varaždin

199. ITC d.d. Varaždin, Industijski tokarski centar

200. Itas d.d. Ivanec, Industrija tvorničkih alatnih strojeva

201. Industrija mesa Ivanec d.o.o., IMI Ivanec

202. Ivančica, Tvornica obuće d.d. Ivanec

203. Bilokalnik Papirna, drvna i građevna industrija d.d. Koprivnica

204. Podravska banka d.d. Koprivnica

205. Podravka Prehrambena industrija d.d. Koprivnica

206. Belupo lijekovi i kozmetika d.o.o. Koprivnica

207. Sloga tvornica obuće d.d. Koprivinica

208. Hotel Podravina d.o.o. Koprivnica

209. Glas Podravine do.o. za izdavačku i tiskarsku djelatnost Koprivnica

210. Radio Drava d.o.o. Koprivnica

211. Radio Koprivinica d.o.o. Koprivnica

212. Tiskara Ljudevit Gaj d.d.u stečaju Krapina

213. AQUAE VIVAE d.d. za korištenje termalnih voda Krapinske Toplice

214. Dekor Tvornica rasvjete d.d. Zabok

215. Elcon d.d. Proizvodnja kabelskih setova Zlatar Bistrica

216. Vetropack straža Tvornica stakla d.d. Hum na Sutli

217. Zagorka PGM d.d. Bedekovčina

218. Stražaplastika d.d. Hum na Sutli

219. Trgocentar d.d. Zabok

220. Jedinstvo d.d. Krapina

221. Regeneracija d.d. Zabok

222. OMCO d.d. za proizvodnju alata i proizvoda o metala Hum na Sutli

223. Končar – Niskonaponski aparati d.d. Zlatar

224. Konstruktor d.d. Graditeljstvo Zlatar

225. Kovina Ljevaonica d.d. Veliko Trgovišće

226. Krapinska tekstilna industrija d.d. Krapina

227. Kotka d.d. Krapina

228. Emka Modna konfekcija d.d. Pregrada

229. Inkop d.d. Poznanovec

230. Ivančica d.d. Zlatar

231. Zagorje d.d. Zabok

232. Zagorski list d.o.o. za nakladničku djelatnost Zabok

233. Radio Hrvatsko Zagorje Krapina d.o.o.

234. Radio Kaj d.o.o. Krapina

235. Radio Zlatar d.o.o. Zlatar

236. Zagorski radio d.o.o. Zabok

237. Privatna srednja škola s pravom javnosti Varaždin

238. Kumrovec d.o.o. Znanstveno studijski centar Kumrovec

239. Prva privatna gimnazija u Varaždinu

240. Ogranak Matice hrvatske Novi Marof

241. Ogranak Matice hrvatske Varaždinske Toplice

242. Ogranak Matice hrvatske Varaždin

243. Ogranak Matice hrvatske Koprivnica

244. Ogranak Matice hrvatske Krapina

245. Ogranak Matice hrvatske Zabok

246. Društvo »Naša Djeca« Varaždin

247. Društvo »Naša Djeca« Krapina

248. Društvo »Naša Djeca« Koprivnica

249. KUD »Hrvatske željeznice«

250. KUD Varteks Varaždin

251. KUD Vindija Varaždin

252. KUD Sloboda-Vis Varaždin

253. KUD Koprivnica

254. KUD »Ilirci« Krapina

255. Glazbena mladež Varaždin

256. Old timer klub »Biciklin« Koprivnica

257. Savez športskih udruga Koprivničko-križevačke županije

258. Savez športskih udruga Krapinsko-zagorske županije

259. Savez športskih udruga Varaždinske županije

260. Zajednica športskih udruga grada Varaždina

261. Zajednica športskih udruga grada Koprivnice

262. Zajednica športskih udruga grada Krapine

263. NK Varteks Varaždin

264. NK Slaven Belupo Koprivnica

265. ŽRK »Koka« Varaždin

266. MRK »Varteks« Varaždin

267. Nogometni savez Hrvatskog zagorja Zabok

268. Hrvatski crveni križ, Županijsko društvo crvenog križa Varaždin

269. Hrvatski crveni križ, Županijsko društvo crvenog križa Krapina

270. Hrvatski crveni križ, Županijsko društvo crvenog križa Koprivnica

271. Bedem ljubavi Varaždin

272. Vanima-udruga filmskih animatora Varaždin

273. Ekološka udruga »Franjo Košćec« Varaždin

274. HVIDRA Varaždinske županije

275. HVIDRA Krapinsko-zagorske županije

276. HVIDRA Koprivničko-križevačke županije

U slučaju prijenosa svih ili pojedinih nadležnosti kategoriziranih stvaratelja na druge pravne ili fizičke osobe, njihova spajanja, ukidanja ili osnivanja drugih pravnih osoba radi obavljanja pojedinih poslova iz njihove nadležnosti ili istovrsnih poslova, pravne i fizičke osobe na koje su prenesene te nadležnosti, odnosno koje obavljaju takve poslove smatraju se razvrstanima u kategoriju u koju je razvrstan stvaratelj čiju djelatnost preuzimaju ili nastavljaju.

Ova se kategorizacija odnosi na gradivo svih službi, ispostava i drugih ustrojbenih jedinica kategoriziranih stvaratelja.

Klasa: 612-06/09-02/04

Urbroj: 565-01-09-01

Zagreb, 19. lipnja 2009.

Predsjednik
Jozo Ivanović, v. r.