Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva za Međimurje

NN 82/2009 (13.7.2009.), Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva za Međimurje

82 13.07.2009 Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnoga arhiva za Međimurje

HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE

2003

Na temelju članka 6. st. 1. i 4. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (»Narodne novine« br. 90/2002), te odluke Hrvatskog arhivskog vijeća na sjednici od 16. prosinca 2008. objavljuje se

KATEGORIZACIJA

STVARATELJA ARHIVSKOG GRADIVA NA PODRUČJU NADLEŽNOSTI DRŽAVNOGA ARHIVA ZA MEĐIMURJE

I. KATEGORIJA

1. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji s ispostavama i matičnim uredima

2. Međimurska županija (skupština, poglavarstvo, župan, upravna tijela)

3. Grad Čakovec

4. Grad Prelog

5. Grad Mursko Središće

6. Općina Belica

7. Općina Dekanovec

8. Općina Domašinec

9. Općina Donji Kraljevec

10. Općina Goričan

11. Općina Gornji Mihaljevec

12. Općina Kotoriba

13. Općina Sveti Juraj na Bregu

14. Općina Mala Subotica

15. Općina Nedelišće

16. Općina Podturen

17. Općina Pribislavec

18. Općina Selnica

19. Općina Strahoninec

20. Općina Sveta Marija

21. Općina Sveti Martin na Muri

22. Općina Šenkovec

23. Općina Štrigova

24. Općina Vratišinec

25. Županijski sud u Čakovcu

26. Općinski sud u Čakovcu

27. Županijsko državno odvjetništvo u Čakovcu

28. Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu

29. Međimursko veleučilište u Čakovcu

30. Učiteljski fakultet – podružnica u Čakovcu

31. Gimnazija Čakovec, Čakovec

32. Gospodarska škola Čakovec, Čakovec

33. Graditeljska škola Čakovec, Čakovec

34. Ekonomska i trgovačka škola Čakovec, Čakovec

35. Tehnička, industrijska i obrtnička škola Čakovec, Čakovec

36. Srednja škola Prelog, Prelog

37. Državni arhiv za Međimurje

38. Muzej Međimurja Čakovec

39. Knjižnica »Nikola Zrinski« Čakovec

40. Knjižnica i čitaonica grada Preloga

41. Gradska knjižnica i čitaonica Mursko Središće

42. Centar za kulturu Čakovec

43. Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

44. Županijska bolnica Čakovec

45. HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., D.P. Elektra Čakovec

46. Županijska uprava za ceste Međimurske županije, Čakovec

47. Međimurske vode d.o.o., Čakovec

48. Međimurjeplin d.o.o., Čakovec

49. MTČ Tvornica rublja d.d., Čakovec

50. Zrinski d.d., Čakovec

51. Međimurje Tegra d.o.o., Čakovec

52. Međimurje Graditeljstvo d.o.o., Čakovec

53. Radionica željezničkih vozila d.o.o., Čakovec

54. Turistička zajednica Međimurske županije, Čakovec

55. Turistička zajednica grada Čakovca, Čakovec

56. Hrvatska narodna stranka, Županijska organizacija, Čakovec

57. Hrvatska socijalno liberalna stranka, Županijska organizacija, Čakovec

58. Hrvatska demokratska zajednica, Županijska organizacija, Čakovec

59. Hrvatska stranka prava, Županijska organizacija, Čakovec

60. Hrvatska seljačka stranka, Županijska organizacija, Čakovec

61. Socijaldemokratska partija, Županijska organizacija, Čakovec

62. Zajednica športskih udruga i saveza Međimurske županije, Čakovec

63. Franjevački samostan Čakovec, Čakovec

64. Samostan Sestre Karmelićanke, Belica

II. KATEGORIJA

1. Prekršajni sud u Čakovcu

2. REDEA – Regionalna razvojna agencija Međimurje d.o.o., Čakovec

3. Javni bilježnik Crnčec Jasenka, Čakovec

4. Javni bilježnik Kvakan Ivan, Čakovec

5. Javni bilježnik Marodi Ivan, Čakovec

6. Javni bilježnik Hoblaj Ruža, Mursko Središće

7. Javni bilježnik Ljiljana Blažeka, Prelog

8. I. Osnovna škola Čakovec

9. II. Osnovna škola Čakovec

10. III. Osnovna škola Čakovec

11. Osnovna škola Šenkovec

12. Osnovna škola Nedelišće

13. Osnovna škola Prelog

14. Osnovna škola Sveti Martin na Muri

15. Osnovna škola Goričan

16. Osnovna škola Kotoriba

17. Osnovna škola Mursko Središće

18. Osnovna škola Štrigova

19. Osnovna umjetnička škola Čakovec

20. Pučko otvoreno učilište Čakovec

21. Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec

22. Zavod za javno zdravstvo

23. Dom zdravlja Čakovec

24. Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec

25. Ljekarna Čakovec

26. Čakom GKP d.o.o. Čakovec

27. Gradsko komunalno poduzeće Pre-kom d.o.o., Prelog

28. Stanorad GP d.o.o., Čakovec

29. Vatrogasna zajednica Međimurske županije

30. Vatrogasna zajednica grada Čakovca

31. Međimurska banka d.d., Čakovec

32. Toplice Sveti Martin d.d., Sveti Martin na Muri

33. Đurkin d.o.o., Čakovec

34. Eko Međimurje d.d., Čakovec

35. Tehnix d.o.o., Donji Kraljevec

36. Agromeđimurje d.d., Čakovec

37. Međimurje IPC d.d., Čakovec

38. List Međimurje d.d., Čakovec

39. Međimurske novine d.o.o., Čakovec

40. Hrvatski Radio Čakovec d.d., Čakovec

41. Ferro Preis d.o.o., Čakovec

42. Međimurjeplet d.d., Čakovec

43. Čateks d.d., Čakovec

44. Hespo d.o.o., Prelog

45. Vajda – Mesna industrija d.d., Čakovec

46. Perutnina Ptuj – Pipo d.o.o., Čakovec

47. Čakovečki mlinovi d.d., Čakovec

48. Bernarda d.o.o., Nedelišće

49. Jelen d.d., Čakovec

50. Meiso d.o.o., Čakovec

51. Unimer d.d., Čakovec

52. Poljoprivredna zadruga Čakovec, Čakovec

53. Tvornica stočne hrane d.d., Čakovec

54. Angel d.o.o., Belica

55. Modeks d.d., Mursko Središće

56. Ferokotao d.o.o., Donji Kraljevec

57. Veterinarska stanica Čakovec d.o.o., Čakovec

58. Šestan Busch d.o.o., Prelog

59. Škola animiranog filma, Čakovec

60. Nogometni savez Međimurja, Čakovec

61. Savez športskih ribolovnih društava Međimurske županije, Čakovec

62. Zajednica udruga HVIDR-A Međimurske županije, Čakovec

63. Udruga antifašističkih boraca i antifašista, Čakovec

64. Savez udruga invalida Međimurske županije, Čakovec

65. Udruga umirovljenika Međimurske županije Čakovec, Čakovec

66. Vijeće romske nacionalne manjine Međimurske županije, Čakovec

67. Udruga akcija za civilnu transparentnost, Čakovec

68. Županijska liga protiv raka, Čakovec

69. Inoma, udruga inovatora Međimurja, Čakovec

U slučaju prijenosa svih ili pojedinih nadležnosti kategoriziranih stvaratelja na druge pravne ili fizičke osobe, njihova spajanja, ukidanja ili osnivanja drugih pravnih osoba radi obavljanja pojedinih poslova iz njihove nadležnosti ili istovrsnih poslova, pravne i fizičke osobe na koje su prenesene te nadležnosti, odnosno koje obavljaju takve poslove smatraju se razvrstanima u kategoriju u koju je razvrstan stvaratelj čiju djelatnost preuzimaju ili nastavljaju.

Ova se kategorizacija odnosi na gradivo svih službi, ispostava i drugih ustrojbenih jedinica kategoriziranih stvaratelja.

Klasa: 612-06/09-02/05

Urbroj: 565-01-09-1

Zagreb, 19. lipnja 2009.

Predsjednik
Jozo Ivanović, v.r.