Odluka o proglašenju 11. srpnja Danom sjećanju na genocid u Srebrenici

NN 83/2009 (15.7.2009.), Odluka o proglašenju 11. srpnja Danom sjećanju na genocid u Srebrenici

83 15.07.2009 Odluka o proglašenju 11. srpnja Danom sjećanju na genocid u Srebrenici

HRVATSKI SABOR

2025

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske Hrvatski sabor na sjednici 10. srpnja 2009. polazeći

• od činjenice da se 1. srpnja ove godine navršava četrnaesta obljetnica stravičnog pokolja koji su bosanski Srbi izvršili u Srebrenici, tada izoliranoj enklavi, koju je Vijeće sigurnosti OUN-a Rezolucijom od 16. travnja 1993. godine proglasilo Zaštićenom zonom,

• od činjenice da je Hrvatski sabor 15. srpnja 2005. godine jednoglasno usvojio »Izjavu o Srebrenici«,

• sukladno »Rezoluciji o Srebrenici« od 15. siječnja 2009. godine, kojom Europski parlament predlaže da se u cijeloj Europskoj uniji 11. srpnja proglasi Danom sjećanja na genocid u Srebrenici, s pozivom da to učine i sve države zapadnog Balkana, donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU 11. SRPNJA DANOM SJEĆANJA NA GENOCID U SREBRENICI

I.

Dan 11. srpnja proglašava se Danom sjećanja na genocid u Srebrenici.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 960-01/09-01/02

Zagreb, 10. srpnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.