Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

NN 83/2009 (15.7.2009.), Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

83 15.07.2009 Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2039

Na temelju članka 10. i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. srpnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU PLAĆA I DRUGIH PRIMANJA PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se plaća i druga primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u cilju provedbe antirecesijskih mjera – štednje na svim razinama, a radi ograničavanja negativnih učinaka gospodarske krize u Republici Hrvatskoj.

II.

Plaće predsjednika i članova uprava u trgovačkim društvima ne mogu se odrediti u većem iznosu od 3,2 prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj za mjesec travanj u tekućoj godini koju je objavio Državni zavod za statistiku.

Plaća iz stavka 1. ove točke odnosi se na:

– predsjednika i članove uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio;

– predsjednika i članove uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i pojedina ministarstva objedinjeno, imaju većinski paket dionica ili većinski udio.

III.

Zadužuju se uprave trgovačkih društva da plaće i druga primanja svim rukovodećim strukturama u društvu usklade s plaćama članova uprave društava ovisno o vrsti radnog mjesta.

IV.

Varijabilni dio plaće utvrđen menandžerskim ugovorom predsjednika i članova uprava trgovačkih društava neće se isplaćivati.

V.

Trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i pojedina ministarstva objedinjeno, imaju manjinski paket dionica ili manjinski udio, daje se preporuka da se plaća predsjednika i članova uprava trgovačkih društava odredi sukladno točki II. stavku 1. ove Odluke, a ostala primanja određuju se sukladno točki IV. ove Odluke.

VI.

Nadležna tijela trgovačkih društva iz točaka II. i III. ove Odluke dužna su provesti ovu Odluku u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu i o tome izvijestiti Vladu Republike Hrvatske.

VII.

Ova Odluka primjenjuje se do 31. prosinca 2010. godine.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 120-02/09-01/17

Urbroj: 5030105-09-1

Zagreb, 11. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.