Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema (2009.)

NN 85/2009 (17.7.2009.), Odluka o pravilima za statutarnu certifikaciju pomorskih brodova, pomorska oprema (2009.)

HRVATSKI REGISTAR BRODOVA

2097

Na temelju stavka 3., čl. 1019. Pomorskog zakonika Republike Hrvatske (»Narodne novine« 181/2004, 76/2007 i 146/2008) Upravno vijeće Hrvatskog registra brodova donosi

ODLUKU

O PRAVILIMA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMORSKA
OPREMA (2009.)

1.1 Donose se PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKIH BRODOVA, POMORSKA OPREMA (2009.), koja sadrži ove odsjeke:

1. Općenito

2. Postupci ocjene sukladnosti

3. Tehnička dokumentacija

4. Provedba ispitivanja

Dodatak I

Dodatak II

1.2 Pravila iz t. 1.1 ove odluke stupaju na snagu 21. srpnja 2009. godine.

1.3 Stupanjem na snagu ovih pravila, prestaju vrijediti PRAVILA ZA STATUTARNU CERTIFIKACIJU POMORSKE OPREME (2008.) objavljena u »Narodnim novinama« br. 130/2007.

Broj: 1102/KN/JB

Split, 13. srpnja 2009.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Mario Babić, v. r.