Popis stručnih naziva i njihovih kratica

NN 87/2009 (21.7.2009.), Popis stručnih naziva i njihovih kratica

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA I REKTORSKI ZBOR

2139

Na temelju članka 11. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine« br. 107/2007.), Vijeće veleučilišta i visokih škola i Rektorski zbor donose

POPIS

STRUČNIH NAZIVA I NJIHOVIH KRATICA

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

RAZINA
STUDIJA

BROJ
ECTS

STRUČNI NAZIV

KRATICA

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

2.02. Brodogradnja

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Brodogradnja

stručni studij

150

stručni/a pristupnik/pristupnica brodogradnje

pristup. nav. arch.

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

Brodogradnja

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
brodogradnje

bacc. ing. nav. arch.

2.03. Elektrotehnika

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Elektrotehnika

stručni studij

150

stručni/a pristupnik/pristupnica elektrotehnike

pristup. el.

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

Elektrotehnika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike

bacc. ing. el.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnika; smjerovi:
Elektroenergetika, Automatika, Informatika

stručni studij

180

Veleučilište u Varaždinu

Elektrotehnika; smjerovi:
Automatizacija, Biomedicinska elektronika

stručni studij

180

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Elektrotehnika; smjerovi:
Energetska elektrotehnika, Automatizacija i procesno računarstvo, Komunikacijska i računalna tehnika

stručni studij

180

Sveučilište u Splitu

Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Elektronika

stručni studij

150

stručni/a pristupnik/pristupnica elektronike

pristup. el.

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Elektroenergetika

stručni studij

150

stručni/a pristupnik/pristupnica
elektroenergetike

pristup. el.

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Politehnika; smjer: Elektrotehnika

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka elektrotehnike

struč. spec. ing. el.

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Elektronika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektronike

bacc. ing. el.

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Elektroenergetika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
elektroenergetike

bacc. ing. el.

2.05. Građevinarstvo

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet

Građevinarstvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva

bacc. ing. aedif.

Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet

Građevinarstvo; smjer: opći

stručni studij

180

Veleučilište u Varaždinu

Graditeljstvo

stručni studij

180

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Graditeljstvo

stručni studij

180

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Graditeljstvo; smjerovi:
Visokogradnja, Niskogradnja, Građevinsko poduzetništvo, Okoliš u graditeljstvu

stručni studij

180

Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

Građevinarstvo

stručni studij

180

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Politehnika; smjer:
Građevinarstvo

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica
inženjer/inženjerka građevinarstva

struč. spec. ing. aedif.

Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

Građevinarstvo; smjerovi: Komunalni sustavi, Graditeljstvo u priobalju, Organizacija i menadžment u građevinarstvu

specijalistički diplomski stručni studij

90

2.06. Grafička tehnologija

Veleučilište u Varaždinu

Multimedija, oblikovanje i primjena

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka multimedijske i grafičke tehnologije

bacc. ing. techn. graph.

Veleučilište za medije, poslovanje i menadžment

Dizajn u medijima

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) dizajna u medijima

bacc. ing. techn. graph.

2.07. Kemijsko inženjerstvo

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

Kemijska tehnologija; smjerovi: Kemijska tehnologija i materijali, Prehrambena tehnologija

stručni studij

150

stručni/a pristupnik/pristupnica kemijskog inženjerstva

pristup. ing. chem.

2.09. Računarstvo

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Računarstvo; smjerovi:
Programsko inženjerstvo, Inženjerstvo računalnih sustava i mreža

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

bacc. ing. comp.

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Računarstvo; smjerovi:
Programsko inženjerstvo, Inženjerstvo računalnih sustava i mreža

stručni studij

180

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Informacijska tehnologija

stručni studij

150

stručni/a pristupnik/pristupnica informacijskih
tehnologija

pristup. techn. inf.

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Informacijska tehnologija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija

bacc. ing. techn. inf.

Visoka škola za informacijske
tehnologije, Zagreb

Informacijske
tehnologije

stručni studij

180

Visoka škola Hrvatsko zagorje Krapina

Informatika

stručni studij

180

Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti

Održavanje računalnih sustava

stručni studij

180

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Informatika; smjerovi:
Organizacija i informatizacija ureda, Elektroničko poslovanje, Informatički dizajn

stručni studij

180

Američka visoka škola za menadžment i tehnologiju

Informacijske tehnologije

stručni studij

240

Visoka škola za primijenjeno računarstvo

Primijenjeno računarstvo

stručni studij

180

tručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

bacc. ing. comp.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Računarstvo

stručni studij

150

stručni/a pristupnik/pristupnica računarstva

pristup. comp.

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Politehnika; smjer: Informatika

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka informacijskih tehnologija

struč. spec. ing. techn. inf.

2.11. Strojarstvo

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Konstrukcijsko strojarstvo

stručni studij

150

stručni/a pristupnik/pristupnica strojarstva

pristup. mech.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Strojarstvo

stručni studij

150

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Konstrukcijsko strojarstvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva

bacc. ing. mech.

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

Strojarstvo

stručni studij

180

Tehničko veleučilište u Zagrebu

Strojarstvo

stručni studij

180

Veleučilište u Karlovcu

Strojarstvo

stručni studij

180

Veleučilište u Slavonskom Brodu

Proizvodno
strojarstvo

stručni studij

180

Veleučilište u Karlovcu

Mehatronika

stručni studij

180

Visoka tehnička škola u Bjelovaru

Mehatronika

stručni studij

180

Veleučilište u Varaždinu

Proizvodno strojarstvo

stručni studij

180

Međimursko veleučilište u Čakovcu

Proizvodno strojarstvo

stručni studij

180

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Proizvodno strojarstvo

stručni studij

180

Veleučilište Velika Gorica
s pravom javnosti

Održavanje motornih vozila

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka održavanja motornih vozila

bacc. ing. mech.

Veleučilište u Karlovcu

Strojarstvo

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka strojarstva

struč. spec. ing. mech.

2.12. Tehnologija prometa i transport

Veleučilište u Šibeniku

Promet; smjerovi: Cestovni promet, Poštanski promet

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometa

bacc. ing. traff.

Veleučilište u Rijeci

Cestovni promet

stručni studij

180

Veleučilište u Rijeci

Cestovni promet u Gospiću

stručni studij

180

Veleučilište »Nikola Tesla« u Gospiću

Cestovni promet

stručni studij

180

Veleučilište u Rijeci

Željeznički promet

stručni studij

180

Veleučilište u Rijeci

Poštanski promet

stručni studij

180

Visoka škola Hrvatko zagorje Krapina

Prometna logistika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometne logistike

bacc. ing. traff. logist.

Veleučilište u Varaždinu

Tehnička i gospodarska logistika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tehničke i gospodarske logistike

bacc. ing. logist.

Veleučilište u Rijeci

Promet; smjerovi:
Cestovni, Željeznički, Poštanski

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka prometa

struč. spec. ing. traff.

2.13. Tekstilna tehnologija

Veleučilište u Karlovcu

Tekstilstvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilne tehnologije

bacc. ing. techn. text.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Tekstilna, odjevna i obućarska
tehnologija; smjerovi: Tekstilna tehnologija, Odjevna tehnologija, Obućarska tehnologija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije

bacc. ing. techn. text.

2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti

Održavanje zrakoplova

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
zrakoplovnog inženjerstva

bacc. ing. aeronaut.

2.15. Druge temeljne tehničke znanosti

Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti

Upravljanje u kriznim uvjetima

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima

bacc. ing. admin.chris.

Visoka tehnička škola u Puli –
Politehnički studij s pravom javnosti

Politehnika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnike

bacc. ing. politechn.

Veleučilište Velika Gorica s pravom
javnosti

Očna optika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka očne optike

bacc. ing. opt.

Veleučilište u Karlovcu

Sigurnost i zaštita; smjerovi:
Zaštita na radu, Zaštita od požara

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite

bacc. ing. sec.

Veleučilište u Rijeci

Sigurnost na radu

stručni studij

180

Visoka škola za sigurnost s pravom
javnosti, Zagreb

Sigurnost; smjerovi:
Zaštita na radu, Zaštita od požara

stručni studij

180

Visoka politehnička škola u Zagrebu

Tehnički menadžment

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
tehničkog menadžmenta

bacc. ing. admin. techn.

Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb

Sigurnost; smjerovi:
Zaštita na radu, Zaštita od požara, Zaštita osoba i imovine, Zaštita okoliša

specijalistički diplomski stručni studij

60

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka sigurnosti i zaštite

struč. spec. ing. sec.

Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, Zagreb

Kvaliteta rada

specijalistički diplomski stručni studij

60

stručni/a specijalist/specijallistica inženjer/inženjerka organizacije rada

struč. spec. ing. org.

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

3.02. Kliničke medicinske znanosti

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet

Sestrinstvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva

bacc. med. techn.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Sestrinstvo

stručni studij

180

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

Sestrinstvo

stručni studij

180

Sveučilište u Zadru

Sestrinstvo

stručni studij

180

Veleučilište u Varaždinu

Sestrinstvo

stručni studij

180

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Sestrinstvo

stručni studij

180

Sveučilište u Dubrovniku

Sestrinstvo

stručni studij

180

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Primaljstvo
(u dijelu radnog vremena)

stručni studij

180

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Fizioterapija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapije

bacc. physioth.

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

Fizioterapija

stručni studij

180

Veleučilište »Lavoslav Ružička« u Vukovaru

Fizioterapija

stručni studij

180

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Fizioterapija

stručni studij

180

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Radiološka tehnologija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
radiološke tehnologije

bacc. radiol. techn.

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

Radiološka tehnologija

stručni studij

180

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Radiološka tehnologija

stručni studij

180

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Medicinska-laboratorijska dijagnostika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) medicinsko laboratorijske dijagnostike

bacc. med. lab.diagn.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Medicinsko-laboratorijska dijagnostika

stručni studij

180

Zdravstveno veleučilište, Zagreb

Fizioterapija

specijalistički diplomski stručni studij

120

diplomirani/a fizioterapeut

dipl. physioth.

3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Radna terapija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) radne terapije

bacc. therap. occup.

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Sanitarstvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) sanitarnog inženjerstva

bacc. sanit. ing.

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Sanitarstvo

specijalistički diplomski stručni studij

120

diplomirani/a sanitarni inženjer

dipl. sanit. ing.

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Javno zdravstvo

specijalistički diplomski stručni studij

120

diplomirani/a medicinska sestra/
medicinski tehničar

dipl. med. techn.

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Menadžment u sestrinstvu

specijalistički diplomski stručni studij

120

4. BIOTEHNIČKE

4.01. Poljoprivreda

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Agrarno poduzetništvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
agrarnog poduzetništva

bacc. ing. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Bilinogojstvo, smjerovi: Ratarstvo, Hortikultura

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
bilinogojstva

bacc. ing. agr.

Veleučilište u Karlovcu

Lovstvo i zaštita prirode

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
lovstva i zaštite prirode

bacc. ing. agr.

Veleučilište u Rijeci

Mediteranska poljoprivreda

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
mediteranske poljoprivrede

bacc. ing. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Mehanizacija u poljoprivredi

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
mehanizacije u poljoprivredi

bacc. ing. agr.

Visoko gospodarsko učilište, Križevci

Poljoprivreda

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
poljoprivrede

bacc. ing. agr.

Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu

Poljoprivreda krša – Biljna proizvodnja

stručni studij

180

Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu

Poljoprivreda krša – Stočarstvo krša

stručni studij

180

Veleučilište u Slavonskom Brodu

Bilinogojstvo;

smjerovi: Ratarstvo, Hortikultura

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka

bilinogojstva

bacc. ing. agr.

Veleučilište u Rijeci

Vinarstvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
vinarstva

bacc. ing. agr.

Veleučilište u Požegi

Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
vinogradarstva- vinarstva-voćarstva

bacc. ing. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Zootehnika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
zootehnike

bacc. ing. agr.

Veleučilište u Rijeci

Vinarstvo

specijalistički diplomski stručni studij

60

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka vinarstva

struč. spec. ing. agr.

Visoko gospodarsko učilište, Križevci

Poljoprivreda

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka poljoprivrede

struč. spec. ing. agr.

4.03. Drvna tehnologija

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Drvna tehnologija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka drvne tehnologije

bacc. ing.
techn. lign.

4.05. Prehrambena tehnologija

Veleučilište u Karlovcu

Prehrambena tehnologija; smjerovi: Prerada mlijeka, Pivarstvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije

bacc. ing.
techn. aliment.

Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu

Prehrambena tehnologija

stručni studij

180

Veleučilište u Požegi

Prehrambena tehnologija

stručni studij

180

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

5.01. Ekonomija

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Računovodstvo

stručni studij

120

stručni/a pristupnik/pristupnica ekonomije

pristup. oec.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Trgovina

stručni studij

120

Sveučilište u Rijeci

Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija;

smjerovi: Trgovinsko

poslovanje, Ekonomija

poduzetništva, Poslovna

informatika, Poslovne financije

i računovodstvo

stručni studij

120

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija; smjerovi: Trgovinsko poslovanje, Turističko poslovanje, Računovodstvo i financije, Poslovna tajnica/poslovni tajnik

stručni studij

150

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Ekonomija; smjer:
Trgovinsko poslovanje

stručni studij

120

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Ekonomija; smjer:
Računovodstvo i financije

stručni studij

120

Sveučilište J. Dobrile u Puli

Financije, računovodstvo
i revizija

stručni studij

120

Veleučilište »Lavoslav Ružička«
u Vukovaru

Trgovina

stručni studij

120

RRIF Visoka škola za financijski
menadžment, Zagreb

Računovodstvo i financije;
smjer: računovodstveno - financijski

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

bacc. oec.

Veleučilište u Požegi

Računovodstvo

stručni studij

180

Veleučilište u Požegi

Trgovina

stručni studij

180

Veleučilište »Lavoslav Ružička«
u Vukovaru

Trgovina

stručni studij

180

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Trgovina

stručni studij

180

Veleučilište »Nikola Tesla« u Gospiću

Ekonomika poduzetništva

stručni studij

180

Veleučilište »Marko Marulić« u Kninu

Trgovinsko poslovanje s
poduzetništvom

stručni studij

180

Zagrebačka škola za menadžment,
Zagreb

Turizam;
smjerovi: Turistički menadžment, Hotelski menadžment

stručni studij

210

Visoka škola za menadžment u
turizmu i informatici u Virovitici

Informatički menadžment

stručni studij

180

Veleučilište u Šibeniku

Menadžment; smjerovi: Turistički menadžment, Informatički mendažment

stručni studij

180

Sveučilište u Splitu

Ekonomski fakultet

Management malog poduzeća

stručni studij

180

Veleučilište u Slavonskom Brodu

Menadžment

stručni studij

180

Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Turističko poslovanje

stručni studij

180

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

Malo i srednje poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu; smjerovi: Menadžment, Financijsko poslovanje, Turističko poslovanje, Hotelsko poslovanje, Gastronomija i restoraterstvo, Poslovno komuniciranje

stručni studij

180

Veleučilište VERN

Ekonomija poduzetništva

stručni studij

180

Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Zrinski

Ekonomija poduzetništva

stručni studij

180

Veleučilište u Rijeci

Poduzetništvo

stručni studij

180

Veleučilište u Karlovcu

Ugostiteljstvo

stručni studij

180

Visoka poslovna škola »Utilus«

Turistički i hotelski menadžment

stručni studij

180

Visoka poslovna škola
s pravom javnosti, Višnjan

Menadžment u turizmu

stručni studij

180

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Računovodstvo i financije

stručni studij

180

Visoka škola za poslovanje i upravljanje
s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Poslovna ekonomija i financije

stručni studij

180

Visoka škola za poslovanje i upravljanje
s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Menadžment u kulturi

stručni studij

180

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Poslovni tajnik

stručni studij

180

Zagrebačka škola ekonomije i
managementa

Ekonomija i management

stručni studij

240

Visoka poslovna škola Minerva,
Dugopolje

Informatički menadžment

stručni studij

180

Američka visoka škola za management i tehnologiju s pravom javnosti

Service Management

stručni studij

240

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za stručne studije

Trgovinsko poslovanje

stručni studij

180

Visoka poslovna škola Zagreb

s pravom javnosti

Marketing i komunikacije

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) marketinga i komunikacija

bacc. oec.

Visoka poslovna škola »Libertas«

Poslovna ekonomija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne ekonomije

Veleučilište za medije, poslovanje i menadžment

Poslovanje i menadžment u medijima

stručni studij

180

Visoka škola tržišnih komunikacija »Agora« s pravom javnosti, Zagreb

Menadžment tržišnih komunikacija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) tržišnih komunikacija

bacc. oec.

Veleučilište u Šibeniku

Menadžment

specijalistički diplomski stručni studij

90

stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta

struč. spec. oec.

Visoko gospodarsko učilište, Križevci

Menadžment u poljoprivredi

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta u poljoprivredi

struč. spec. oec. agr.

Američka visoka škola za management i tehnologiju s pravom javnosti

Service management

specijalistički diplomski stručni studij

60

stručni/a specijalist/specijalistica service managementa

struč. spec. oec.

Veleučilište VERN

Poduzetnički menadžment

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica poduzetničkog menadžmenta

struč. spec. oec.

Visoka poslovna škola »Libertas«

Menadžment unutarnje i
međunarodne trgovine

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta unutarnje i međunarodne trgovine

struč. spec. oec.

Visoka poslovna škola »Libertas«

Menadžment bankarstva,
osiguranja i financija

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta bankarstva, osiguranja i financija

struč. spec. oec.

Visoka škola za poslovanje i upravljanje
s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Projektni menadžment

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica projektnog menadžmenta

struč. spec. oec.

Veleučilište VERN

Upravljanje poslovnim komunikacijama

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica upravljanja poslovnim komunikacijama

struč. spec. oec.

Veleučilište u Karlovcu

Poslovno upravljanje

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica poslovnog upravljanja

struč. spec. oec.

Zagrebačka škola ekonomije i
managementa

MBA program

specijalistički diplomski stručni studij

60

stručni/a specijalist/specijalistica poslovne administracije

struč. spec. oec.

Zagrebačka škola za menadžment,

Zagreb

Menadžment održivog razvoja turizma

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica turističkog menadžmenta

struč. spec. oec.

Veleučilište VERN

Računovodstvo i financije

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica
računovodstva i financija

struč. spec. oec.

5.02. Pravo

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet

Upravni studij

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
javne uprave

bacc. admin. publ.

Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet

Upravni studij

stručni studij

180

Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet

Upravni studij

stručni studij

180

Veleučilište »Nikola Tesla« u Gospiću

Upravni studij

stručni studij

180

Veleučilište »Lavoslav Ružička«
u Vukovaru

Upravni studij

stručni studij

180

Društveno veleučilište u Zagrebu

Javna uprava

stručni studij

180

Veleučilište u Požegi

Upravni studij

stručni studij

180

Veleučilište u Šibeniku

Upravni studij

stručni studij

180

Društveno veleučilište u Zagrebu

Porezni studij

stručni studij

120

stručni/a pristupnik/pristupnica porezne struke

pristup.
admin. tribut.

5.04. Informacijske znanosti

Visoka novinarska škola

Novinarstvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva

bacc. nov.

Veleučilište za medije, poslovanje i menadžment

Novinarstvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva

bacc. nov.

Visoka škola za odnose s javnošću i studij medija Kairos, Zagreb

Odnosi s javnošću i studij medija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) odnosa s javnošću

bacc. rel. publ.

Veleučilište VERN

Poslovna informatika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike

bacc. inf.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Primjena informacijske
tehnologije u poslovanju

stručni studij

120

stručni/a pristupnik/pristupnica
poslovne informatike

pristup. inf.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Primjena informacijske
tehnologije u poslovanju

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
poslovne informatike

bacc. inf.

Veleučilište u Rijeci

Informatika u Rijeci i Puli

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatike

bacc. inf.

Visoka škola za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti »Baltazar Adam Krčelić«

Komunikacijski menadžment

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica komunikacijskog menadžmenta

struč. spec. comm.

Veleučilište u Rijeci

Informacijska tehnologija u
poslovnim sustavima

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica poslovnih informacijskih sustava

struč. spec. inf.

5.07. Odgojne znanosti

Društveno veleučilište u Zagrebu

Izobrazba trenera

stručni studij

150

stručni/a pristupnik/pristupnica trenerske struke

pristup. cin.

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Predškolski odgoj

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
predškolskog odgoja

bacc. paed.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Učiteljski fakultet

Predškolski odgoj

stručni studij

180

Sveučilište u Zadru

Predškolski odgoj

stručni studij

180

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Predškolski odgoj

stručni studij

180

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Predškolski odgoj
(na hrvatskom i talijanskom jeziku)

stručni studij

180

Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet

Predškolski odgoj

stručni studij

180

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

stručni studij

240

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
primarnog obrazovanja

bacc. prim. educ.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Učiteljski studij

stručni studij

240

Društveno veleučilište u Zagrebu

Izobrazba trenera

specijalistički diplomski stručni studij

90

stručni/a specijalist/specijalistica trenerske struke

struč. spec. cin.

5.10. Sigurnosne i obrambene znanosti

Visoka policijska škola, Zagreb

Kriminalistika

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
kriminalistike

bacc. crim.

Visoka policijska škola, Zagreb

Kriminalistika

specijalistički diplomski stručni studij

120

stručni/a specijalist/specijalistica
kriminalistike

struč. spec. crim.

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI

6.02. Teologija

Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet

Teologija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
teologije

bacc. theol.

7. UMJETNIČKO PODRUČJE

7.04. Likovne umjetnosti

Visoka škola tržišnih komunikacija »Agora« s pravom javnosti, Zagreb

Oblikovanje tržišnih komunikacija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) dizajna tržišnih komunikacija

bacc. art.

Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija

Multimedijske tehnologije; radiokomunikacije, montaža, snimanje i režija

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) multimedijske tehnologije

bacc. art.

Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija

Multimedijsko stvaralaštvo; izvješćivanje, animacija, izrada tv scenarija i tv voditeljstvo

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) multimedijskog stvaralaštva

bacc. art.

Visoka škola multimedijskih i komunikacijskih tehnologija

Multimedijske produkcije i marketing; tv produkcija i propaganda

stručni studij

180

stručni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) multimedijske produkcije i marketinga

bacc. art.

Popis stručnih naziva i njihovih kratica objavljen u »Narodnim novinama« broj 45 od 18. 4. 2008. stavlja se izvan snage.

Klasa: 602-04/07-24/110

Urbroj: 380-07/1-09-74

Zagreb, 2. srpnja 2009.

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Predsjednik
Rektorskog zbora
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v. r.