Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja

NN 88/2009 (22.7.2009.), Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2154

Na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o nedopuštenom oglašavanju (»Narodne novine«, broj 43/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 16. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU OSOBA OVLAŠTENIH ZA POKRETANJE POSTUPKA U SVRHU KOLEKTIVNE ZAŠTITE TRGOVACA OD NEDOPUŠTENOG OGLAŠAVANJA

Članak 1.

Ovom Uredbom određuju se osobe za pokretanje postupka pred sudom iz članka 8. Zakona o nedopuštenom oglašavanju u svrhu kolektivne zaštite trgovaca.

Članak 2.

(1) Osobe iz članka 1. ove Uredbe jesu:

1. Hrvatska gospodarska komora

2. Hrvatska obrtnička komora

3. Hrvatska udruga banaka

4. Hrvatski ured za osiguranje

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka pokreću postupak iz članka 1. ove Uredbe po službenoj dužnosti, a u cilju kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja.

(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu pokrenuti postupak iz članka 1. ove Uredbe na temelju prijave trgovca, a u cilju kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 330-01/09-01/11

Urbroj: 5030114-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.