Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica (uvala Slatina)

NN 88/2009 (22.7.2009.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica (uvala Slatina)

88 22.07.2009 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica (uvala Slatina)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2156

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. MARTINŠĆICA (UVALA SLATINA)

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica, za područje autokampa Slatina – uvala Slatina, Martinšćica, otok Cres.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 447 981.356 4 964 700.409

TOČKA 2 5 447 990.308 4 964 705.998

TOČKA 3 5 447 993.264 4 964 709.234

TOČKA 4 5 448 014.753 4 964 678.986

TOČKA 5 5 448 030.085 4 964 657.132

TOČKA 6 5 448 033.546 4 964 654.432

TOČKA 7 5 448 068.173 4 964 635.816

TOČKA 8 5 448 070.216 4 964 635.013

TOČKA 9 5 448 079.224 4 964 628.181

TOČKA 10 5 448 093.118 4 964 613.757

TOČKA 11 5 448 121.039 4 964 473.081

TOČKA 12 5 448 113.919 4 964 447.773

TOČKA 13 5 448 108.401 4 964 419.130

TOČKA 14 5 448 107.809 4 964 415.147

TOČKA 15 5 448 062.352 4 964 414.721

TOČKA 16 5 448 061.815 4 964 407.825

TOČKA 17 5 448 057.820 4 964 406.516

TOČKA 18 5 448 056.950 4 964 411.752

TOČKA 19 5 448 053.211 4 964 423.723

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/09-01/06

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.