Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica (uvala Tiha)

NN 88/2009 (22.7.2009.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica (uvala Tiha)

88 22.07.2009 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica (uvala Tiha)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2157

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. MARTINŠĆICA (UVALA TIHA)

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Martinšćica, za područje autokampa Slatina, pojas uvala Slatina – uvala Tiha, Martinšćica, otok Cres.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 448 053.211 4 964 423.723

TOČKA 2 5 448 056.950 4 964 411.752

TOČKA 3 5 448 057.820 4 964 406.516

TOČKA 4 5 448 039.797 4 964 402.823

TOČKA 5 5 448 933.082 4 964 326.622

TOČKA 6 5 448 938.645 4 964 266.218

TOČKA 7 5 448 953.641 4 964 233.385

TOČKA 8 5 448 969.606 4 964 205.780

TOČKA 9 5 448 029.515 4 964 094.487

TOČKA 10 5 448 127.875 4 963 998.911

TOČKA 11 5 448 143.805 4 963 990.442

TOČKA 12 5 448 169.890 4 963 959.578

TOČKA 13 5 448 185.261 4 963 928.150

TOČKA 14 5 448 232.049 4 963 844.240

TOČKA 15 5 448 236.009 4 963 845.593

TOČKA 16 5 448 312.419 4 963 799.931

TOČKA 17 5 448 319.287 4 963 801.042

TOČKA 18 5 448 370.030 4 963 766.090

TOČKA 19 5 448 374.956 4 963 752.437

TOČKA 20 5 448 354.995 4 963 711.133

TOČKA 21 5 448 333.226 4 963 691.313

TOČKA 22 5 448 295.928 4 963 691.564

TOČKA 23 5 448 253.635 4 963 700.949

TOČKA 24 5 448 190.797 4 963 726.931

TOČKA 25 5 448 195.604 4 963 741.128

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/09-01/06

Urbroj: 5030116-09-3

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.