Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vrbnik

NN 88/2009 (22.7.2009.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vrbnik

88 22.07.2009 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Vrbnik

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2159

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. VRBNIK

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Vrbnik, za područje plaže Sveti Marak, otok Krk.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss – Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 473 942.29 4 995 647.36

TOČKA 2 5 473 930.90 4 995 647.36

TOČKA 3 5 473 930.19 4 995 741.90

TOČKA 4 5 473 930.91 4 995 754.54

TOČKA 5 5 473 949.11 4 995 775.53

TOČKA 6 5 473 966.53 4 995 778.45

TOČKA 7 5 473 983.24 4 995 776.35

TOČKA 8 5 474 112.71 4 995 669.56

TOČKA 9 5 474 117.46 4 995 667.72

TOČKA 10 5 474 127.68 4 995 660.23

TOČKA 11 5 474 142.98 4 995 650.88

TOČKA 12 5 474 154.36 4 995 649.89

TOČKA 13 5 474 154.36 4 995 641.11

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/09-01/07

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.