Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Belej

NN 88/2009 (22.7.2009.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Belej

88 22.07.2009 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Belej

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2160

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. BELEJ

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Belej, za lokaciju Plat, Melin – uvala Lučica.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 458 542.626 4 955 043.704

TOČKA 2 5 458 536.715 4 955 047.222

TOČKA 3 5 458 532.585 4 955 051.579

TOČKA 4 5 458 526.225 4 955 044.509

TOČKA 5 5 458 510.627 4 955 031.786

TOČKA 6 5 458 500.621 4 955 022.566

TOČKA 7 5 458 494.187 4 955 022.469

TOČKA 8 5 458 476.020 4 955 043.412

TOČKA 9 5 458 470.357 4 955 053.300

TOČKA 10 5 458 453.400 4 955 068.798

TOČKA 11 5 458 439.480 4 955 079.090

TOČKA 12 5 458 428.572 4 955 082.778

TOČKA 13 5 458 410.980 4 955 077.730

TOČKA 14 5 458 402.965 4 955 068.397

TOČKA 15 5 458 394.694 4 955 043.699

TOČKA 16 5 458 399.664 4 955 026.121

TOČKA 17 5 458 400.005 4 954 980.619

TOČKA 18 5 458 394.585 4 954 931.372

TOČKA 19 5 458 381.837 4 954 879.201

TOČKA 20 5 458 367.865 4 954 836.826

TOČKA 21 5 458 370.930 4 954 823.112

TOČKA 22 5 458 376.658 4 954 821.317

TOČKA 23 5 458 386.017 4 954 817.622

TOČKA 24 5 458 391.621 4 954 816.037

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/09-01/08

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.