Odluka o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi

NN 88/2009 (22.7.2009.), Odluka o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi

88 22.07.2009 Odluka o osnivanju Stožera za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2166

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O OSNIVANJU STOŽERA ZA KOORDINACIJU AKTIVNOSTI U SLUČAJEVIMA UGROZE HRVATSKIH BRODOVA I HRVATSKIH POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

I.

Osniva se Stožer za koordinaciju aktivnosti u slučajevima ugroze hrvatskih brodova i hrvatskih pomoraca u međunarodnoj plovidbi (u daljnjem tekstu: Stožer).

II.

Zadatak Stožera je osigurati koordinirano djelovanje svih nadležnih tijela i institucija, te zainteresiranih osoba u slučajevima:

– sigurnosnih prijetnji ili opasnosti za brod hrvatske državne pripadnosti, neovisno o području plovidbe ili luku u Republici Hrvatskoj, a u smislu Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet;

– piratskog napada ili drugog protupravnog djelovanja protiv broda na koji su ukrcani hrvatski pomorci;

– određivanja pritvora ili druge slične mjere, odnosno pokretanja kaznenog postupka protiv hrvatskih pomoraca u stranim državama.

III.

U svrhu provođenja zadataka iz točke II. ove Odluke, Stožer provodi sljedeće aktivnosti:

– koordinira sve uključene institucije radi zaštite hrvatskih interesa u međunarodnoj plovidbi koji su ugroženi zbog piratstva ili u drugim visokorizičnim situacijama, kao i u slučajevima kaznenog progona hrvatskih državljana kao članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi;

– prati stanje u visokorizičnim područjima i prikuplja podatke o kretanju brodova hrvatske zastave, te prikuplja druge relevantne informacije dobivene od osiguravatelja i brodara, organizacija u inozemstvu, stranih nadležnih tijela;

– obavještava hrvatske brodare, pomorce i njihove obitelji o svim važnim informacijama;

– izvještava javnost putem službe za odnose sa javnošću Ministarstva mora, prometa i infrastrukture;

– daje Vladi Republike Hrvatske i njezinim tijelima informacije, mišljenja i prijedloge po potrebi i na njihov zahtjev.

IV.

Stožer ima ukupno devet članova i to:

– Mario Babić, ravnatelj u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture – predsjednik;

– Joško Nikolić, ravnatelj u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, zamjenik predsjednika;

– Vinko Ljubičić, ravnatelj u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija, član;

– Marijana Kujundžić, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, zamjenica člana;

– Mirna Kovač, Ministarstvo unutarnjih poslova, članica;

– Zlatko Košta, Ministarstvo unutarnjih poslova, zamjenik članice;

– Dinko Kovačević, Ministarstvo pravosuđa, član;

– Maja Gregurić, Ministarstvo pravosuđa, zamjenica člana;

– Predrag Brazzoduro, Sindikat pomoraca Hrvatske, član;

– Branko Berlan, Sindikat pomoraca Hrvatske, zamjenik člana;

– Ante Ražov, Mare Nostrum, Udruga hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi, član;

– Mato Botica, Mare Nostrum, Udruga hrvatskih poslodavaca – brodara u međunarodnoj pomorskoj plovidbi, zamjenik člana;

– Damir Roje, Hrvatski registar brodova, član;

– Gojko Bonačić, Hrvatski registar brodova, zamjenik člana;

– mr. sc. Maja Markovčić Kostelac, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, tajnica.

V.

Stožer donosi poslovnik o svom radu.

VI.

Stručne, administrativne i druge poslove Stožera obavlja Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 342-25/09-02/01

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.