Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, te vođenje civilnih strelišta

NN 88/2009 (22.7.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, te vođenje civilnih strelišta

88 22.07.2009 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, te vođenje civilnih strelišta

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2173

Na temelju članka 107. stavka 1. točke 11. i stavka 3. Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 63/07., 146/08.), ministar unutarnjih poslova uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSEBNIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU, SMJEŠTAJ I PROMET ORUŽJA I STRELJIVA, POPRAVLJANJE I PREPRAVLJANJE ORUŽJA, TE VOĐENJE CIVILNIH STRELIŠTA

Članak 1.

U Pravilniku o posebnim uvjetima za proizvodnju, smještaj i promet oružja i streljiva, popravljanje i prepravljanje oružja, te vođenje civilnih strelišta (»Narodne novine« broj 69/08.) u članku 12. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Ukoliko se u prodavaonici za promet oružja i streljiva prodaju i pirotehnička sredstva, vrata prodavaonice moraju biti smještena tako da isključivo vode u otvoren (vanjski) prostor.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152-30408/09

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.