Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnih ispita za redare na športskim natjecanjima

NN 88/2009 (22.7.2009.), Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnih ispita za redare na športskim natjecanjima

88 22.07.2009 Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnih ispita za redare na športskim natjecanjima

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2177

Na temelju članka 15. stavka 5. Pravilnika o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (»Narodne novine«, broj 54/04.) ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZNOSU NOVČANE NAKNADE ZA PROVEDBU STRUČNIH ISPITA ZA REDARE NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA

I.

Ovim Rješenjem utvrđuje se iznos naknade za provedbu stručnih ispita za obavljanje poslova redara na športskim natjecanjima, iznos naknade predsjedniku i članovima ispitnih povjerenstava te njihovim zamjenicima kao i iznos naknade Ministarstvu unutarnjih poslova za materijalne i financijske troškove provedbe stručnih ispita za redare na športskim natjecanjima.

II.

Naknada za provedbu stručnog ispita za redare iznosi 400,00 kuna po kandidatu.

Naknada za polaganje popravnog ispita iznosi 200,00 kuna.

Naknade iz stavka 1. i 2. ove točke uplaćuju se na račun Državnog proračuna broj 1001005-1863000160, model 63, poziv na broj 7005-713-22683.

III.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 1. ovoga Rješenja, predsjedniku i članovima povjerenstava, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada u bruto-iznosu:

– predsjedniku povjerenstva 100,00 kuna,

– članovima povjerenstva po 80,00 kuna,

– Ministarstvu unutarnjih poslova 140,00 kuna.

IV.

Od ukupnog iznosa naknade iz točke II. stavka 2. ovoga Rješenja, predsjedniku i članovima povjerenstava, odnosno njihovim zamjenicima, pripada naknada u bruto-iznosu:

– predsjedniku povjerenstva 50,00 kuna,

– članovima povjerenstva po 40,00 kuna,

– Ministarstvu unutarnjih poslova 70,00 kuna.

V.

Podnositelj zahtjeva dužan je uplatnicu o uplaćenom iznosu naknade priložiti zahtjevu za polaganje stručnog ispita.

VI.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnih ispita za redare na športskim natjecanjima (»Narodne novine«, broj 156/04.).

VII.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-33581/2-09

Zagreb, 16. srpnja 2009.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.