Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

NN 88/2009 (22.7.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

88 22.07.2009 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2179

Na temelju članka 26. stavka 2. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O MINIMALNO TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM UVJETIMA ZA PROIZVODNJU VINA I VOĆNIH VINA TE PRODAJU VINA, DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA KAO I VOĆNIH VINA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalno tehničko-tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina i voćnih vina te prodaju vina, drugih proizvoda od grožđa i vina kao i voćnih vina (»Narodne novine« br. 102/04, 91/05, 71/06, 73/07, 8/08) članak 9. stavak 1. mijenja se i glasi: »Proizvođači koji su upisani u Upisnik proizvođača grožđa, vina i voćnih vina dužni su do 31. prosinca 2011. ishoditi rješenje iz članka 8. stavka 4. ovog Pravilnika.«

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/09-01/163

Urbroj: 525-02-3-0033/09-1

Zagreb, 13. srpnja 2009.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.