Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Filipini sa sjedištem u Džakarti

NN 89/2009 (24.7.2009.), Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Filipini sa sjedištem u Džakarti

89 24.07.2009 Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Filipini sa sjedištem u Džakarti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2198

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-Pov-080-02/08-01/369, urbroj: 50304/2-09-05 od 7. srpnja 2009., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam ŽELJKA ČIMBURA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Džakarti, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Filipini, sa sjedištem u Džakarti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018- 0 7/09- 02/27

Urbroj: 71-05-03/1-09-3

Zagreb, 17 srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.