Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

NN 89/2009 (24.7.2009.), Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

89 24.07.2009 Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača

HRVATSKI SABOR

2275

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 79. od 8. srpnja 2009., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

U članku 54. stavku 4. iza riječi: »postupak pred« trebaju stajati riječi: »Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i«.

Klasa: 330-01/09-01/05

Zagreb, 21. srpnja 2009.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.