Pravilnik o vojnopomorskim i položajnim zastavama

NN 91/2009 (27.7.2009.), Pravilnik o vojnopomorskim i položajnim zastavama

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2292

Na temelju članka 30. stavka 1. podstavka 7. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/02, 58/02, 175/03, 136/04 i 76/07), na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i uz suglasnost ministra obrane, donosim

PRAVILNIK

O VOJNOPOMORSKIM I POLOŽAJNIM ZASTAVAMA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuju vojnopomorske i položajne zastave na ratnim brodovima i brodicama Republike Hrvatske, određuju se postupci i način isticanja te vijanja vojnopomorskih i položajnih zastava na ratnim brodovima i brodicama Republike Hrvatske, kao i tehnički uvjeti njihove izrade.

Vojnopomorske i položajne zastave propisane ovim Pravilnikom osim ratnih brodova Republike Hrvatske viju i popisni (pričuvni) brodovi uključeni u Oružane snage Republike Hrvatske u miru i u ratu.

Članak 2.

Vojnopomorske zastave ratnih brodova i brodica Republike Hrvatske su:

– krmena zastava, i

– pramčana zastava.

Članak 3.

Položajne zastave na ratnim brodovima Republike Hrvatske su:

– zapovjedne zastave,

– plamenci, i

– redne zastave.

Članak 4.

Zapovjedne zastave na ratnim brodovima Republike Hrvatske su:

– zastava predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske,

– zastava ministra obrane Republike Hrvatske,

– zastava načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske,

– zastava zapovjednika Hrvatske ratne mornarice,

– zastava admirala flote,

– zastava admirala,

– zastava viceadmirala,

– zastava kontraadmirala, i

– zastava komodora.

Članak 5.

Plamenci na ratnim brodovima Republike Hrvatske su:

– plamenac zapovjednika Flote ratnih brodova,

– plamenac zapovjednika Flotile ratnih brodova,

– plamenac zapovjednika divizijuna ratnih brodova,

– plamenac zapovjednika odreda ratnih brodova,

– plamenac najstarijeg zapovjednika ratnog broda na sidrištu ili u luci, i

– plamenac zapovjednika ratnog broda.

Članak 6.

Redne zastave na ratnim brodovima Republike Hrvatske su:

– zastava predsjednika Hrvatskoga sabora,

– zastava predsjednika Vlade Republike Hrvatske, i

– zastava generala.

II. VOJNOPOMORSKE ZASTAVE

Članak 7.

(1) Ratni brodovi Republike Hrvatske u luci viju krmenu zastavu na krmenom stijegu, a za vrijeme plovidbe na glavnom brodskom jarbolu.

(2) Krmena se zastava pri isplovljenju u trenutku otpuštanja veza spušta s krmenog stijega i istodobno diže na glavnom brodskom jarbolu.

(3) Krmena se zastava pri uplovljenju u trenutku prihvata veza spušta s glavnog brodskog jarbola i istodobno diže na krmenom stijegu.

(4) Motorne brodice i brodice na vesla viju zastavu na krmenom stijegu.

(5) Brodice na jedra viju krmenu zastavu na vidljivom mjestu krmenog dijela.

Članak 8.

(1) Krmena zastava mora biti podignuta do vrha stijega.

(2) Iznimno, krmena i pramčana zastava viju se na pola stijega u skladu s odredbama Pravilnika o obredima u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Članak 9.

(1) Ratni brodovi Republike Hrvatske viju krmenu zastavu i tijekom borbe na moru.

(2) Ako se krmena zastava tijekom plovidbe i borbe na moru uništi ili otkine, na njezino se mjesto ili na neko drugo prikladno mjesto mora odmah istaknuti nova.

Članak 10.

(1) Vezani ili usidreni ratni brodovi Republike Hrvatske viju krmenu zastavu od osam sati ujutro do sunčeva zalaska.

(2) Vezani ili usidreni ratni brodovi Republike Hrvatske viju krmenu zastavu nakon sunčeva zalaska samo kada je potrebno radi pokazivanja državne pripadnosti broda.

Članak 11.

(1) Na brodici koja pripada brodu krmena se zastava vije kada je brodica u plovidbi, kao i kada brod kojem brodica pripada vije pramčanu zastavu (samo kad je časnik u brodici).

(2) Na brodici koja ne pripada brodu krmena se zastava vije kada je brodica u plovidbi, kao i blagdanom, te uvijek kada ostali ratni brodovi Republike Hrvatske viju pramčanu zastavu.

Članak 12.

(1) Pramčanu zastavu ratni brodovi Republike Hrvatske viju na pramčanom stijegu.

(2) Pramčanu zastavu ratni brodovi Republike Hrvatske viju blagdanom i u svečanim prilikama.

(3) Za vrijeme boravka ratnog broda Republike Hrvatske u stranoj luci pramčana se zastava vije svakodnevno dvadeset i četiri sata.

Članak 13.

(1) Kada ratni brodovi Republike Hrvatske viju pramčanu zastavu svakodnevno, ista se diže i spušta jednako kao i krmena.

(2) Kada se pramčana zastava vije za vrijeme svečanih prilika, diže se i spušta neovisno o krmenoj i bez posebne brodske svečanosti.

Članak 14.

Vojnopomorske se zastave izrađuju tako da odnos dužine prema širini iznosi 1,5 : 1 u sljedećim veličinama:

– 3,75 m x 2,50 m;

– 2,10 m x 1,40 m;

– 1,50 m x 1,00 m;

– 1,20 m x 0,80 m;

– 0,75 m x 0,50 m.

Članak 15.

Vojnopomorske zastave se izrađuju od najkvalitetnijeg platna i opremaju zastavnom uzicom.

III. POLOŽAJNE ZASTAVE

Članak 16.

(1) Zapovjedna se zastava vije na glavnom jarbolu na križu s desne strane.

(2) Zapovjednu zastavu vije ratni brod Republike Hrvatske kada je na njemu ukrcana osoba iz članka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 17.

(1) Zapovjedna zastava pojedine osobe diže se kada se ta osoba ukrca na ratni brod Republike Hrvatske, a spušta se kada se iskrca.

(2) Ako se osoba koja je stalno ukrcana na brodu koji vije njezinu zapovjednu zastavu prekrca na drugi brod, brod na kojem je ona bila ukrcana spušta, a brod na koji se je prekrcala, diže njezinu zapovjednu zastavu.

(3) Ako je na brodu istodobno ukrcano više osoba koje imaju pravo na zapovjednu zastavu, brod vije samo zapovjednu zastavu osobe s najvišom zapovjednom dužnosti.

Članak 18.

Zapovjedne se zastave izrađuju tako da je odnos dužine prema širini 1 : 1 u sljedećim veličinama:

– 1,50 m x 1,50 m;

– 1,00 m x 1,00 m;

– 0,50 m x 0,50 m.

Članak 19.

Plamence ratni brodovi Republike Hrvatske viju na desnoj vanjskoj strani križa glavnog jarbola.

Članak 20.

(1) Plamenac se diže kada se zapovjednik iz članka 5. ovoga Pravilnika ukrca na ratni brod Republike Hrvatske, a spušta kada se iskrca s ratnog broda Republike Hrvatske.

(2) Kada je na brodu ukrcano više osoba (časnika) koje imaju pravo na plamenac, brod vije plamenac najstarijeg zapovjednika.

(3) Kada je na brodu osoba koja ima pravo na zapovjednu zastavu i osoba koja ima pravo na plamenac, brod vije samo zapovjednu zastavu.

(4) Plamenac zapovjednika broda vije se cijelo vrijeme dok je on na brodu, neovisno o drugim zapovjednim zastavama i plamencima

Članak 21.

(1) Plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu vije se stalno na brodu na kojem je ukrcan najstariji zapovjednik na sidrištu i kada je istaknuta druga zapovjedna zastava ili plamenac.

(2) Kada brod koji vije plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu, pri isplovljavanju otpusti vez, plamenac se najstarijeg zapovjednika na sidrištu spušta, a istodobno plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu diže brod sljedećeg zapovjednika po rangu ili zapovjednika određenog po zapovijedi.

(3) Kada brod starijeg zapovjednika uplovljava na sidrište, njegov brod diže plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu čim prihvati vez, a brod koji je do tada vijao plamenac najstarijeg zapovjednika na sidrištu spušta ga.

Članak 22.

Zapovjednik plovne postrojbe može vijati svoj plamenac samo na brodovima svoje postrojbe, a zapovjednik broda samo na brodu kojim zapovijeda.

Članak 23.

Plamenci zapovjednika Flote ratnih brodova, zapovjednika Flotile ratnih brodova, zapovjednika divizijuna ratnih brodova, zapovjednika odreda ratnih brodova i najstarijeg zapovjednika ratnog broda na sidrištu ili u luci, osim plamenca zapovjednika broda, izrađuju se tako da je odnos dužine osnovice prema širini 2 : 1 u sljedećim veličinama:

– 1,80 m x 0,90 m;

– 1,20 m x 0,60 m;

– 0,60 m x 0,30 m.

Članak 24.

Plamenac zapovjednika ratnog broda izrađuje se tako da je odnos dužine osnovice plamenca prema širini 10 : 1 u sljedećim veličinama:

– 3,00 m x 0,30 m;

– 2,00 m x 0,20 m;

– 1,00 m x 0,10 m.

Članak 25.

(1) Redne zastave ratni brodovi Republike Hrvatske viju na glavnom brodskom jarbolu na križu s lijeve strane.

(2) Redna se zastava diže kada se osoba iz članka 6. ovoga Pravilnika ukrca na ratni brod, a spušta kada se iskrca.

Članak 26.

Ako je na brodu istodobno ukrcano više osoba koje imaju pravo na rednu zastavu, brod vije samo zastavu osobe najviše po položaju.

Članak 27.

Redne se zastave izrađuju tako da je odnos dužine prema širini 1 : 1 u sljedećim veličinama:

– 1,50 m x 1,50 m;

– 1,00 m x 1,00 m;

– 0,50 m x 0,50 m.

Članak 28.

Položajne zastave se izrađuju od najkvalitetnijeg platna i opremaju zastavnom uzicom.

Članak 29.

(1) Položajne zastave vojnih i civilnih predstavnika stranih država viju se u njihovu počast kad borave na ratnim brodovima Republike Hrvatske.

(2) Kada su na ratnom brodu Republike Hrvatske čelnici stranih država, ratni brod vije njihove zastave u skladu s odredbama koje vrijede za vijanje zastave predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske.

(3) Kada su na ratnom brodu Republike Hrvatske istodobno s predsjednikom Republike Hrvatske i vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga Republike Hrvatske i čelnici stranih država, ratni brod vije zastave stranih čelnika desno od zastave predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika.

Članak 30.

Vojnopomorske i položajne zastave određene ovim Pravilnikom ne ističu se u počast vojnim i civilnim predstavnicima stranih država koji borave na ratnim brodovima Republike Hrvatske.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Prikaz vojnopomorskih i položajnih zastava nalazi se u Prilogu ovog Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 32.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Odluka o vojnopomorskim, zapovjednim i položajnim zastavama i plamencima na ratnim brodovima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 105/99) i Pravilnik o tehničkim uvjetima izrade, postupku i načinu isticanja te vijanju zastava i plamenaca na ratnim brodovima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 105/99).

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 807-03/09-02/04

Urbroj: 71-03/1-09-02

Zagreb, 22. srpnja 2009.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE
I VRHOVNI ZAPOVJEDNIK
ORUŽANIH SNAGA
Stjepan Mesić, v. r.

PRILOG PRAVILNIKA O VOJNOPOMORSKIM I
POLOŽAJNIM ZASTAVAMA

PRIKAZ VOJNOPOMORSKIH I POLOŽAJNIH ZASTAVA

Slika broj 1. Način izrade zastava i plamenaca

Slika broj 2. Krmena zastava

Slika broj 3. Pramčana zastava

Slika broj 4. Zastava predsjednika Republike Hrvatske i vrhovnog zapovjednika Oružanih snaga Republike Hrvatske

Slika broj 5. Zastava ministra obrane Republike Hrvatske

Slika broj 6. Zastava načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske

Slika broj 7. Zastava zapovjednika Hrvatske ratne mornarice

Slika broj 8. Zastava admirala flote

Slika broj 9. Zastava admirala

Slika broj 10. Zastava viceadmirala

Slika broj 11. Zastava kontraadmirala

Slika broj 12. Zastava komodora

Slika broj 13. Plamenac zapovjednika flote ratnih brodova

Slika broj 14. Plamenac zapovjednika flotile ratnih brodova

Slika broj 15. Plamenac zapovjednika divizijuna ratnih brodova

Slika broj 16. Plamenac zapovjednika odreda ratnih brodova

Slika broj 17. Plamenac najstarijeg zapovjednika ratnog broda na sidrištu ili u luci

Slika broj 18. Plamenac zapovjednika ratnog broda

Slika broj 19. Zastava predsjednika Hrvatskog sabora

Slika broj 20. Zastava predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Slika broj 21. Zastava generala