Uredba o izmjeni Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom

NN 92/2009 (29.7.2009.), Uredba o izmjeni Uredbe o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2313

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/2007, 152/2008 i 83/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O SIGURNOSTI OPSKRBE PRIRODNIM PLINOM

Članak 1.

U Uredbi o sigurnosti opskrbe prirodnim plinom (»Narodne novine«, broj 112/2008), članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

(1) Dovoljne količine prirodnog plina za osiguranje pouzdane opskrbe prirodnim plinom kupaca, izuzev zaštićenih kupaca, su one količine prirodnog plina koje opskrbljivači plinom ugovore na godišnjoj razini s kupcima.

(2) Dovoljne količine prirodnog plina za osiguranje pouzdane opskrbe prirodnim plinom zaštićenih kupaca su one količine prirodnog plina koje opskrbljivači plinom ugovore sa zaštićenim kupcima, kao i dovoljne količine prirodnog plina i u slučaju:

a) djelomičnog poremećaja u opskrbi prirodnim plinom koji uzrokuje smanjenje uvoza prirodnog plina u Republiku Hrvatsku i smanjenje proizvodnje domaćeg prirodnog plina do 20%, u trajanju od 30 dana;

b) ekstremno niskih srednjih dnevnih temperatura zraka u petodnevnom razdoblju, prema izračunu Državnoga hidrometeorološkog zavoda, u razdoblju od 1. prosinca do 1. ožujka;

c) razdoblja izuzetno velike potražnje za prirodnim plinom tijekom razdoblja najjačih hladnoća koje se prema statistikama javljaju svakih 20 godina.

(3) Trgovačko društvo Prirodni plin d.o.o. dužno je osigurati dovoljne količine prirodnog plina za osiguranje pouzdane opskrbe prirodnim plinom zaštićenih kupaca.

(4) Opskrbljivači zaštićenih kupaca dužni su trgovačkom društvu Prirodni plin d.o.o. dostaviti podatke o dovoljnim količinama plina iz stavka 2. ovoga članka do 15. srpnja tekuće godine za narednu godinu.

(5) Trgovačko društvo Prirodni plin d.o.o. dužno je Ministarstvu do 1. rujna tekuće godine dostaviti za narednu godinu procjenu potrošnje prirodnog plina za osiguranje pouzdane opskrbe prirodnim plinom zaštićenih kupaca iz stavka 2. ovoga članka.

(6) Dovoljne količine prirodnog plina na mjesečnoj razini za narednu godinu opskrbljivači plinom dužni su dostaviti do 1. rujna tekuće godine Ministarstvu.

(7) Trgovačko društvo Prirodni plin d.o.o. i drugi opskrbljivači plinom koji opskrbljuju kupce na tržištu plina Republike Hrvatske dužni su izvijestiti Ministarstvo do 15. rujna tekuće godine o nemogućnosti ispunjenja zahtjeva kupaca za ugovaranje kupnje prirodnog plina za narednu godinu.

(8) Ministarstvo do 15. listopada tekuće godine donosi procjenu potrošnje prirodnog plina za nastupajuću ogrjevnu sezonu i narednu godinu.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/09-01/08

Urbroj: 5030114-09-1

Zagreb, 24. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.