Odluka o financiranju nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola i međumjesnog prijevoza za učenike srednjih škola u školskoj godini 2009./2010.

NN 92/2009 (29.7.2009.), Odluka o financiranju nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola i međumjesnog prijevoza za učenike srednjih škola u školskoj godini 2009./2010.

92 29.07.2009 Odluka o financiranju nabave udžbenika i drugih nastavnih sredstava za učenike osnovnih i srednjih škola i međumjesnog prijevoza za učenike srednjih škola u školskoj godini 2009./2010.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2315

Na temelju članka 4. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (»Narodne novine«, br. 36/2006, 141/2006, 152/2008 i 86/2009), članka 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 86/2009) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O FINANCIRANJU NABAVE UDŽBENIKA I DRUGIH NASTAVNIH SREDSTAVA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA I MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010.

I.

Udžbenici i druga nastavna sredstva za učenike osnovnih i srednjih škola financirat će se za školsku godinu 2009./2010. sukladno kriterijima propisanim člankom 57. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007 i 65/2009), kao i sukladno članku 77.g Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 73/97, 27/2001, 59/2001, 82/2001, 103/2003, 44/2006 i 79/2007), korisnicima prava na stalnu pomoć i korisnicima prava na skrb izvan vlastite obitelji kojima je smještaj osiguran u udomiteljskoj obitelji, a polaznici su osnovne ili srednje škole.

II.

U školskoj godini 2009./2010. financirat će se međumjesni prijevoz učenicima srednjih škola koji ostvaruju pravo na besplatne udžbenike u skladu s točkom I. ove Odluke.

III.

Za provedbu ove Odluke zadužuju se Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-01/09-01/02

Urbroj: 5030104-09-1

Zagreb, 24. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.