Odluka o dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj

NN 92/2009 (29.7.2009.), Odluka o dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj

92 29.07.2009 Odluka o dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2316

Na temelju članka 38. stavka 1. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, br. 40/2007, 152/2008 i 83/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. srpnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O DOBAVLJAČU PLINA ZA OPSKRBLJIVAČE TARIFNIH KUPACA U REPUBLICI HRVATSKOJ

I.

Za dobavljača plina za opskrbljivače tarifnih kupaca u Republici Hrvatskoj određuje se tvrtka Prirodni plin d.o.o., Zagreb.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-05/09-01/09

Urbroj: 5030114-09-1

Zagreb, 24. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.