Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

NN 92/2009 (29.7.2009.), Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

92 29.07.2009 Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

MINISTARSTVO TURIZMA

2324

Na temelju članka 18. stavka 6. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08 i 59/09), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O NAČINU NAPLATE PAUŠALNOG IZNOSA BORAVIŠNE PRISTOJBE OSOBA KOJE PRUŽAJU USLUGE SMJEŠTAJA U DOMAĆINSTVU I SELJAČKOM DOMAĆINSTVU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu.

II. NAČIN UPLATE

Članak 2.

(1) Osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili seljačkom domaćinstvu boravišnu pristojbu uplaćuju na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe, a mogu je uplatiti i neposredno u turističkoj zajednici.

(2) Uplata paušalnog iznosa boravišne pristojbe obavlja se na temelju uplatnica koje izdaje turistički ured turističke zajednice mjesta, općine, grada ili turističke zajednice područja.

(3) Ako nije osnovana turistička zajednica iz stavka 2. ovoga članka, uplatnice izdaje turistički ured turističke zajednice županije.

III. ROKOVI UPLATE

Članak 3.

Paušalni iznos boravišne pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.

Članak 4.

Iznimno, kada se rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, odnosno kada se rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu donosi tijekom godine, paušalni iznos boravišne pristojbe utvrđuje se na sljedeći način:

a) osobe iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika koje su rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile prvi puta:

– do 31. srpnja – plaćaju puni paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.

– do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu.

– do 30. rujna – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu.

– nakon 30. rujna – ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.

b) osobe iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika koje su rješenje o prestanku odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ishodile:

– do 30. lipnja – ne plaćaju paušalni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.

– do 31. srpnja – plaćaju jednu trećinu paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu.

– do 31. kolovoza – plaćaju dvije trećine paušalnog iznosa boravišne pristojbe za tekuću godinu.

– nakon 31. kolovoza – plaćaju puni iznos boravišne pristojbe za tekuću godinu.

c) osobe iz članka 2. stavka 1. ovog Pravilnika koje su ishodile rješenje glede povećanja ili smanjenja smještajnih kapaciteta do 1. lipnja tekuće godine, boravišnu pristojbu plaćaju prema važećem rješenju sukladno članku 3. ovog Pravilnika.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2010. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/19

Urbroj: 529-05-09-01

Zagreb, 29. lipnja 2009.

Ministar
Damir Bajs, v. r.