Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

NN 100/2009 (19.8.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2577

Na temelju članka 56. stavak 2.; članka 57. stavak 2.; članka 58. stavak 2. i članka 71. stavak 4. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 140/05, 35/08), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 99/08) u članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»2) Osim dvogodišnjeg ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev prijavljivača, Zavod može provesti i predispitivanja gospodarske vrijednosti u trajanju od 1 (jedne) godine čiji rezultati se ne uzimaju u obzir pri odluci o priznavanju.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 2.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»1) U skladu sa člankom 71. stavak 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (u daljnjem tekstu: Zakon) održivač sorte dužan je prije donošenja rješenja o priznavanju dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini naznačenoj u tablici:

Vrsta

 

Veličina uzorka (kg)

ozima pšenica

jara pšenica

ozimi i jari ječam

ozima i jara raž

ozimi i jari pšenoraž

ozima i jara tvrda pšenica

ozima i jara zob

ozimi i jari pravi pir

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2) Na pakiranju se mora naznačiti: »kontrolni uzorak«.«

Članak 3.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»1) U skladu s člankom 71. stavak 2. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja održivač sorte dužan je dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini naznačenoj u tablici:

Kukuruz

Potrebna količina sjemena (kg)

Hibrid
Inbred linije

1 kg
1 kg

2) Na pakiranju se mora naznačiti: »kontrolni uzorak«.«

Članak 4.

Članak 46. mijenja se i glasi:

»1) U skladu sa člankom 71. stavak 2. Zakona održivač sorte dužan je prije donošenja rješenja o priznavanju dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini naznačenoj u tablici:

Vrsta

Potrebna količina sjemena (kg)

Soja

6

2) Na pakiranju se mora naznačiti »kontrolni uzorak«.«

Članak 5.

Članak 61. mijenja se i glasi:

»1) U skladu s člankom 71. stavak 2. Zakona održivač sorte dužan je prije donošenja rješenja o priznavanju dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini naznačenoj u tablici:

Suncokret

Potrebna količina sjemena

Hibrid
Inbred linije

1
6000 zrna

2) Na pakiranju se mora naznačiti »kontrolni uzorak«.«

Članak 6.

Članak 77. mijenja se i glasi:

»1) U skladu s člankom 71. stavak 2. Zakona održivač sorte dužan je prije donošenja rješenja o priznavanju dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini naznačenoj u tablici:

Ozima uljana repica

Potrebna količina sjemena (kg)

Sorta
Hibrid
Inbred linije

1
1
1

2) Na pakiranju se mora naznačiti »kontrolni uzorak«.«

Članak 7.

Članak 106. mijenja se i glasi:

»1) U skladu s člankom 71. stavak 2. Zakona održivač sorte dužan je prije donošenja rješenja o priznavanju dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini naznačenoj u tablici:

Šećerna repa

Potrebna količina sjemena (kg)

Hibrid

1

2) Na pakiranju se mora naznačiti »kontrolni uzorak«.«

Članak 8.

Članak 124. mijenja se i glasi:

»1) U skladu s člankom 71. stavak 2. Zakona održivač sorte dužan je prije donošenja rješenja o priznavanju dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini naznačenoj u tablici:

Vrste

Potrebna količina sjemena (kg)

za sve vrste iz članka 121. ovoga Pravilnika

1

2) Na pakiranju se mora naznačiti »kontrolni uzorak«.«

Članak 9.

Članak 140. mijenja se i glasi:

»1) U skladu s člankom 71. stavak 2. Zakona održivač sorte dužan je prije donošenja rješenja o priznavanju dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte naznačenoj u tablici:

Vrsta

Potrebna količina sjemena (kg)

Sirak
Sudanska trava

2
2

2) Na pakiranju se mora naznačiti »kontrolni uzorak«.«

Članak 10.

Članak 154. mijenja se i glasi:

»1) U skladu s člankom 71. stavak 2. Zakona održivač sorte dužan je prije donošenja rješenja o priznavanju dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini naznačenoj u tablici:

Vrste

Potrebna količina sjemena (kg)

Stočni bob
Ozimi i jari stočni grašak
Lupine
Grahorice

3
5

3
1

2) Na pakiranju se mora naznačiti »kontrolni uzorak«.«

Članak 11.

Članak 169. mijenja se i glasi:

»1) U skladu s člankom 71. stavak 2. Zakona održivač sorte dužan je prije donošenja rješenja o priznavanju dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini naznačenoj u tablici:

Vrste

Potrebna količina
sjemena (kg)

Predivi lan
Uljni lan

2
2

2) Na pakiranju se mora naznačiti »kontrolni uzorak«.«

Članak 12.

Članak 188. mijenja se i glasi:

»U skladu s člankom 71. stavak 2. Zakona održivač sorte dužan je prije donošenja rješenja o priznavanju dostaviti Zavodu i kontrolni uzorak reprodukcijskog materijala sorte u količini naznačenoj u tablici:«

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/67

Urbroj: 525-02-1-0004/09-2

Zagreb, 24. srpnja 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.