Pravilnik o dodatnim jamstvima za gospodarstva u odnosu na transmisivne spongiformne encefalopatije u ovaca

NN 101/2009 (21.8.2009.), Pravilnik o dodatnim jamstvima za gospodarstva u odnosu na transmisivne spongiformne encefalopatije u ovaca

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2600

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/2007 i 155/08) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK1

O DODATNIM JAMSTVIMA ZA GOSPODARSTVA U ODNOSU NA TRANSMISIVNE SPONGIFORMNE ENCEFALOPATIJE U OVACA

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom određuju dodatna jamstva za gospodarstva u odnosu na transmisivne spongiformne encefalopatije u ovaca, u svrhu provedbe Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (»Narodne novine«, broj 85/2009)[2].

Odobreni nacionalni programi kontrole grebeža ovaca

Članak 2.

Odobreni nacionalni programi kontrole grebeža ovaca na koje se odnosi Dodatak VIII, Poglavlje A, točka I, podtočka (b) Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (»Narodne novine«, broj 85/2009)[3] navedeni su na popisu iz Dodatka ovoga Pravilnika.

Dodatna jamstva za gospodarstva

Članak 3.

1) Ovce i koze koje se izvoze u države članice Europske unije, koje su navedene na popisu iz Dodatka ovoga Pravilnika, moraju od rođenja biti držane na gospodarstvima koja, najmanje sedam godina prije datuma otpreme tih životinja, ispunjavaju sljedeće uvjete:

(a) nije potvrđen niti jedan slučaj grebeža ovaca;

(b) nisu primijenjene mjere iskorjenjivanja zbog pojave grebeža ovaca;

(c) na gospodarstvu nisu bile prisutne životinje identificirane kao rizične životinje iz članka 14., stavka 1., točke (b) Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (»Narodne novine«, broj 85/2009)[4].

2) Ovce i koze koje se izvoze u države članice Europske unije koje su navedene na popisu iz Dodatka ovoga Pravilnika, moraju biti držane na gospodarstvima na kojima, najmanje sedam godina prije datuma otpreme tih životinja, niti jedna ovca ni koza nije podvrgnuta službenim ograničenjima kretanja zbog pojave transmisivnih spongiformnih encefalopatija u skladu s člankom 14. stavkom 3. Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (»Narodne novine«, br. 85/2009)[5].

3) Sjeme, embriji i jajne stanice ovaca i koza koje se izvoze u države članice Europske unije koje su navedene na popisu iz Dodatka ovoga Pravilnika, dobivaju se od životinja koje su od rođenja držane na gospodarstvima koja ispunjavaju uvjete utvrđene:

(a) stavkom 1. ovoga članka, ako su podrijetlom iz drugih država članica Europske unije koje nisu na popisu iz Dodatka ovoga Pravilnika ili iz trećih zemalja; ili

(b) stavkom 2. ovoga članka, ako su podrijetlom iz drugih država članica Europske unije koje se nalaze na popisu iz Dodatka ovoga Pravilnika.

Završne odredbe

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: NP 011-02/09-01/222

Urbroj: 525-06-1-0246/09-1

Zagreb, 14. kolovoza 2009.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

DODATAK

Popis država članica Europske unije na koje se odnose članak 2. i 3. ovoga Pravilnika.

Danska

Austrija

Finska

Švedska

[1]Pravilnikom se preuzimaju odredbe Uredbe komisije (EZ) broj 546/2006 kojom se provodi Uredba (EZ-a) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća glede nacionalnih programa kontrole grebeža ovaca i dodatnih jamstava, te kojom se odstupa od određenih zahtjeva Odluke 2003/100/EZ i kojom se ukida Uredba (EZ-a) broj 1874/2003.

[2]Pravilnikom za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (»Narodne novine«, broj 85/2009), preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) broj 999/2001 o pravilima za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija.

[3]Dodatkom VIII, Poglavljem A, točkom I, podtočkom (b), Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (»Narodne novine«, broj 85/2009) Poglavlje A, točke I(b), preuzete su odredbe Dodatka VIII, Poglavlja A, točke I(b) Uredbe (EZ-a) br.oj 999/2001 o pravilima za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija.

[4]4 Člankom 14. stavkom 1. točkom b., Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (»Narodne novine« broj 85/2009), preuzete su odredbe članka 13. stavka 1(b). Uredbe (EZ-a) br. 999/2001 o pravilima za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija.

[5]5 Člankom 14. stavkom 3. Pravilnika za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (»Narodne novine« broj 85/2009) preuzete su odredbe članka 13. stavka 2. Uredbe (EZ-a) br. 999/2001 o pravilima za sprječavanje pojave, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija.