Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva i nadomjestaka za sir

NN 102/2009 (26.8.2009.), Odluka o izmjenama Odluke o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva i nadomjestaka za sir

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2624

Na temelju članka 34. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/2008 i 116/2008) i članka 15. stavka 2. Uredbe o mjerama zaštite domaće proizvodnje od prekomjernog uvoza (»Narodne novine«, br. 73/2002 i 33/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. kolovoza 2009. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UVOĐENJU PRIVREMENE ZAŠTITNE MJERE PRILIKOM UVOZA POLUTVRDIH SIREVA I NADOMJESTAKA ZA SIR

I.

U Odluci o uvođenju privremene zaštitne mjere prilikom uvoza polutvrdih sireva i nadomjestaka za sir (»Narodne novine«, broj 72/2009), u točki I. tarifna oznaka »04069013 – ementaler«, briše se.

II.

U točki III. Odluke, u tablici, briše se redak kako slijedi:

04069013

ementaler

0,55 €/kg

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 331-03/09-01/02

Urbroj: 5030116-09-3

Zagreb, 20. kolovoza 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.