Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu

NN 103/2009 (28.8.2009.), Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu

103 28.08.2009 Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2657

Na temelju članka 28. stavka 2. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004, 76/2007 i 152/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2009. godine donijela

ODLUKU

O VISINI TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PRIRODNOG PLINA ZA 2009. GODINU

I.

Utvrđuje se iznos tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu, kako slijedi:

T vršno = 5,13 kn po m3 po danu

T srednje = 4,265 kn po m3 po danu

T osnovno = 2,58 kn po m3 po danu

U iznos tarifnih stavki iz stavka 1. ove točke nije uključen porez na dodanu vrijednost.

II.

Značenje oznaka T vršno, T srednje i T osnovno sukladno je značenju iz članka 9. Tarifnog sustava za transport prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki (»Narodne novine«, br. 32/2006 i 3/2007).

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini tarifnih stavki za transport prirodnog plina za 2009. godinu (»Narodne novine«, broj 154/2008).

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2009. godine.

Klasa: 310-05/09-01/11

Urbroj: 5030116-09-1

Zagreb, 27. kolovoza 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.