Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

NN 103/2009 (28.8.2009.), Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

103 28.08.2009 Odluka o izmjeni Odluke o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2659

Na temelju članka 24. stavak 3. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. kolovoza 2009. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADA ZA OBAVLJANJE POSLOVA REGULACIJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

I.

U Odluci o visini naknada za obavljanje poslova regulacije energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 155/2008 i 50/2009) u PREGLEDU NAKNADA ZA RAD HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE točke 3. i 4. mijenjaju se i glase:

Podnošenje zahtjeva za dozvole, stjecanje statusa povlaštenog proizvođača i rješavanje žalbi, prigovora i zahtjeva

Iznos jednokratne uplate u kunama (bez PDV-a)

3. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– opskrba električnom energijom

– trgovina električnom energijom

– opskrba plinom

– opskrba toplinskom energijom

– dobava plina

– posredovanje na tržištu plina

– zastupanje na tržištu plina

– trgovina plinom

– trgovina na veliko biogorivima

– trgovina na veliko naftnim derivatima

– trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP)

– trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije

10.000,00

4. podnošenje zahtjeva za izdavanje, produženje ili prijenos dozvole za obavljanje energetske djelatnosti

– proizvodnja plina

– proizvodnja biogoriva

– skladištenje biogoriva

5.000,00

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/09-01/01

Urbroj: 5030116-09-3

Zagreb, 27. kolovoza 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.