Odluka o postavljenju Ladislava Pivčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Kopenhagenu

NN 96/2009 (4.8.2009.), Odluka o postavljenju Ladislava Pivčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Kopenhagenu

96 04.08.2009 Odluka o postavljenju Ladislava Pivčevića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Kopenhagenu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2370

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočki 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-Pov-080-02/09-01/04, urbroj: 50304/2-09-05 od 21. srpnja 2009., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam LADISLAVA PIVČEVIĆA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj, sa sjedištem u Kopenhagenu.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07109-02122
Urbroj: 71-05-0313-09-7
Zagreb, 28. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.