Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland sa sjedištem u Džakarti

NN 96/2009 (4.8.2009.), Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland sa sjedištem u Džakarti

96 04.08.2009 Odluka o postavljenju Željka Čimbura za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland sa sjedištem u Džakarti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2371

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48196), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske, klasa: T-Pov-080-02/08-01/369, urbroj: 50304/2-09-07 od 15. srpnja 2009., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam ŽELJKA ČIMBURA, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Džakarti, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Tajland, sa sjedištem u Džakarti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/28
Urbroj: 71-05-03/3-09-3
Zagreb, 28. srpnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.