Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres

NN 96/2009 (4.8.2009.), Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres

96 04.08.2009 Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2374

Na temelju članka 118. stavka 4. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijela

UREDBU

O ODREĐIVANJU GRANICE POMORSKOG DOBRA NA DIJELU k.o. CRES

Članak 1.

Ovom Uredbom određuje se granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Cres, pojas Vila Kimen – autokamp Kovačine, otok Cres.

Članak 2.

Granica pomorskog dobra iz članka 1. ove Uredbe prolazi sljedećim koordinatnim točkama iskazanim u metrima u Gauss-Kruegerovoj projekciji:

Y X

TOČKA 1 5 452 957.130 4 979 447.288

TOČKA 2 5 452 964.836 4 979 460.865

TOČKA 3 5 452 926.906 4 979 490.440

TOČKA 4 5 452 924.987 4 979 492.799

TOČKA 5 5 452 912.755 4 979 564.082

TOČKA 6 5 452 912.476 4 979 570.447

TOČKA 7 5 452 889.514 4 979 601.577

TOČKA 8 5 452 887.511 4 979 602.380

TOČKA 9 5 452 870.117 4 979 605.447

TOČKA 10 5 452 860.391 4 979 609.051

TOČKA 11 5 452 844.777 4 979 598.117

TOČKA 12 5 452 818.584 4 979 590.718

TOČKA 13 5 452 772.521 4 979 584.782

TOČKA 14 5 452 701.794 4 979 585.922

TOČKA 15 5 452 699.262 4 979 586.604

TOČKA 16 5 452 617.242 4 979 623.062

TOČKA 17 5 452 580.355 4 979 642.579

TOČKA 18 5 452 553.812 4 979 656.169

TOČKA 19 5 452 541.628 4 979 658.243

TOČKA 20 5 452 451.903 4 979 658.828

TOČKA 21 5 452 396.562 4 979 657.429

TOČKA 22 5 452 353.365 4 979 678.477

TOČKA 23 5 452 348.910 4 979 675.079

TOČKA 24 5 452 344.309 4 979 674.485

TOČKA 25 5 452 340.504 4 979 669.141

a sve kako je nacrtano i označeno u grafičkom prilogu, na snimci stvarnog stanja, u mjerilu 1:1000.

Članak 3.

Grafički prilog iz članka 2. ove Uredbe, sastavni je dio Uredbe i ne objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Članak 4.

Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u katastru nekretnina i zemljišnim knjigama.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/09-01/02
Urbroj: 5030116-09-1
Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.