Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave

NN 96/2009 (4.8.2009.), Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave

96 04.08.2009 Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2376

Na temelju članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O ZABRANI NOVOG ZAPOŠLJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE

I.

Zabranjuje se novo zapošljavanje državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, do donošenja državnoga proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu.

II.

Zabrana se ne odnosi na tijela državne uprave koja su osnovana Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 77/2009).

III.

Zadužuju se sva tijela državne uprave da u roku od 20 dana izvrše analizu broja zaposlenih državnih službenika i namještenika prema kvalifikacijskoj strukturi.

Rezultatom analize doći će se do podataka o mogućnosti popune radnih mjesta tamo gdje je to nužno, premještajem zaposlenih između tijela državne uprave, odnosno do utvrđivanja stvarnog broja viška zaposlenih.

Analizom je potrebno posebno utvrditi broj i kvalifikacijsku strukturu zaposlenih koji proizlazi iz obveza o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 100-01/09-02/03
Urbroj: 5030102-09-1
Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.