Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba

NN 96/2009 (4.8.2009.), Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba

96 04.08.2009 Odluka o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2379

Na temelju članka 35. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004, 141/2006 i 38/2009), te članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine«, br. 23/2004, 101/2004, 39/2006 i 63/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS KONCESIJE NA POMORSKOM DOBRU U SVRHU GOSPODARSKOG KORIŠTENJA RADI OBAVLJANJA DJELATNOSTI UZGOJA ŠKOLJAKA I RIBA

I.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka u Malostonskom zaljevu, a koja je dodijeljena Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba (»Narodne novine«, broj 66/2005), na novog ovlaštenika koncesije, a kako slijedi:

Redni broj

Dosadašnji ovlaštenik
koncesije

Novi ovlaštenik
koncesije

98

Željko Pilato

Bota Šare d.o.o., Ston

II.

Ovlaštenik koncesije iz točke I. ove Odluke stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka, te stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je određeno Odlukom o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i riba.

III.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture, da potpiše ugovor o prijenosu koncesije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/05-01/02
Urbroj: 5030116-09-9
Zagreb: 30. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.