Rješenje o razrješenju državne tajnice Ministarstva financija

NN 98/2009 (12.8.2009.), Rješenje o razrješenju državne tajnice Ministarstva financija

98 12.08.2009 Rješenje o razrješenju državne tajnice Ministarstva financija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2507

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), članka 40. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 75/93, 48/99, 15/2000, 127/2000, 59/2001, 190/2003 – pročišćeni tekst, 199/2003 i 79/2007) i članka 6. stavka 2. Zakona o postupku primopredaje vlasti (»Narodne novine«, br. 94/2004 i 17/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DRŽAVNE TAJNICE MINISTARSTVA FINANCIJA

Razrješuje se IVANA MALETIĆ dužnosti državne tajnice Ministarstva financija.

Klasa: 080-02/09-02/171

Urbroj: 50304/2-09-01

Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.