Rješenje o razrješenju dijela članova Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj

NN 98/2009 (12.8.2009.), Rješenje o razrješenju dijela članova Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj

98 12.08.2009 Rješenje o razrješenju dijela članova Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2551

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009) i članka 16. Sporazuma između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 3/2005), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. srpnja 2009. godine donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA MEĐUVLADINOG MJEŠOVITOG ODBORA ZA PROVEDBU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I SRBIJE I CRNE GORE O ZAŠTITI PRAVA HRVATSKE MANJINE U SRBIJI I CRNOJ GORI I SRPSKE I CRNOGORSKE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Razrješuju se dužnosti članovi Međuvladinog mješovitog odbora za provedbu Sporazuma izmedu Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj:

– VOJISLAV STANIMIROVIĆ

– DAVID ORLOVIĆ

– prof. dr. sc. VESELIN SIMOVIĆ

– SANJA SUTO.

Klasa: 080-02/09-02/184

Urbroj: 50304/2-09-01

Zagreb, 30. srpnja 2009.

Predsjednica
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.