Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladeš

NN 105/2009 (4.9.2009.), Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladeš

105 04.09.2009 Odluka o postavljenju Borisa Velića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladeš

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2676

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednice Vlade Republike Hrvatske klasa: T-Pov-080-02/08-01/426, urbroj: 50304/2-09-05 od 4. kolovoza 2009., kojim je predsjednica Vlade Republike Hrvatske dala prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam BORISA VELIĆA izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Indiji, sa sjedištem u New Delhiju, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Bangladeš, sa sjedištem u New Delhiju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 018-07/09-02/29

Urbroj: 71-05-03/1-09-3

Zagreb, 31. kolovoza 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.